2015-01-19 Höganäs

Miljöprövningen: Tiden för yttrande förlängd

Yttrandetiden för Höganäs har blivit förlängd till den 10 februari. Det ursprungliga datumet för inlämnande var den 9 januari, men Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Höganäs kommun har begärt mer tid för sina skrivelser.

De instanser som redan har yttrat sig är Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Även en granne till Höganäs industriområde har yttrat sig.

Läs mer om hur det går till att yttra sig

Ulrika Rask-Lindholm

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications