2015-10-28 Höganäs

Nu stannar tåget i Höganäs igen

Har du sett det lilla tåg som stannat till vid infarten till Höganäs fabriksområde? Det har transporterat gods åt Höganäs sedan 40-talet och nu är det tillbaka igen, om än mest för prydnads skull.

De senaste åren har tåget stått hos Calderys ner mot industrihamnen till, och förfallit. För ett par år sedan såg Anders Hannercrantz, fastighetsansvarig, till att tåget kom i Höganäs ägo igen.

Vagnarna kommer från "lilla banan", Höganäs bruksjärnväg mellan gruvor hamn och fabriker. Loket har bland annat använts under 60-talet vid murstensfabriken i Höganäs.

– Lokets styrhytt är inte original, loket var i original helt öppen, säger Anders. Men att få det att fungera igen har aldrig varit på tal.

Eftersom vattentornet plockats ned under hösten frigjordes en bra plats att ställa tåget på. Tornet gjorde att det också fanns rivningsmassor att bygga en banvall med.

– Värre var det med slipers och räls, de var helt utom räddning. Som tur var så hade vi ett smalspår i perfekt skick som förvarats under ett skärmtak. Så vi tog ett 10-meters spann och bar ut det. Spårvidden var tyvärr inte rätt, det var 1000 mm på spannet och vi behövde ett med 760mm, så en räls fick flyttas in.

– Nu återstår att renovera den andra vagnen och lyfta den på plats. Vi kommer att montera en spotlight och lyktan på loket får ett mer tidsenligt glas.

Höganäs kommer att sätta upp informationstavlor både mot infarten och ut mot Sandflygsområdet.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications