2015-03-30 Höganäs

Nya brandfläktar gynnar hela samhället

När Höganäs AB skulle förbättra sitt eget brandskyddsarbete var det en självklarhet att det skulle komma hela samhället till nytta. Nu har Räddningstjänsten fyra nya brandfläktar som kan användas även vid insatser ute i kommunen.


Rökfläktar är ett välkommet tillskott på Räddningstjänsten i Höganäs.

Som en del i arbetet med att förbättra Höganäs AB:s eget brandskyddsarbete köpte företaget nyligen in fyra nya brandfläktar. Fläktarna ska förhindra rökskador om det börjar brinna.

– Får vi en större brand finns det dels en risk att rökgaserna förstör elektronik och annan utrustning, dels är det en stor hälsorisk. Därför är det viktigt att röken inte sprids, säger Bent Bredborg, som är bransäkerhetsansvarig på Höganäs AB och har hand om underhållet av företagets brand- och inbrottsskydd.

I stället för att placera fläktarna i de egna lokalerna valde Höganäs AB att låta Räddningstjänsten ta hand om dem och montera dem i sina bilar. På så vis kan utrustningen även användas vid räddningsinsatser ute i samhället.

– Det krävs resurser och personal som kan hantera utrustningen. Därför var det naturligt att överlåta fläktarna till Räddningstjänsten som har kompetensen. På det viset får hela kommunen nytta av dem, säger Bent Bredborg.

De nya fläktarna är anpassade för industriellt bruk och väger 75 kilo styck.

– Nu får vi större möjligheter att evakuera brandgaser från rökutveckling i stora industrilokaler. Det handlar om enorma volymer, och ur det perspektivet har vi inte haft tillräcklig kapacitet tidigare, säger Henrik Persson, operativ chef på Räddningstjänsten i Höganäs.

Han ser de nya fläktarna som en del av räddningstjänstens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

– Att Höganäs AB har placerat dem hos oss gör att vi kan använda dem till hela vår verksamhet och det är mycket positivt. Nu är vi redo, oavsett vilken industri i kommunen som skulle drabbas.


Henrik Persson och Bent Bredborg

Text: Hanna Johansson
Foto: Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications