2015-10-05

Vattentornet i Höganäs rivet

Efter byggnadsnämndens beslut att ändra detaljplanen kunde Höganäs AB i början av september riva det gamla vattentornet. – Anledningen till att vi river är säkerhet. Tornet var i så dåligt skick att rivning var det enda alternativet, säger Anders Hannercrantz, ansvarig för fastighetsförvaltningen på Höganäs AB.

Vattentornet från 1940-talet var ett karaktäristiskt landmärke i Höganäs och var q-märkt i detaljplanen. Men konstruktionen av betong och armeringsjärn var illa åtgånget och när stora bitar betong började ramla ner klassades tornet ut som en säkerhetsrisk som borde rivas.

Kulturskyddsbeteckningen q innebar dock att byggnadsnämnden var tvungen att ändra i detaljplanen innan arbetet kunde sätta i gång.

Den 3 september inleddes rivningen.

– Det var Sveriges största rivningsmaskin som gjorde jobbet. Den väger 140 ton och fraktades hit med specialtrailer. Själva rivningen gick uppifrån och ner och byggnaden krossades bit för bit, säger Anders Hannercrantz.

Flera nyfikna Höganäsbor kom för att titta på arbetet, men det var ingen som hade några direkta synpunkter på rivningsbeslutet, berättar han.

– Vi fick stänga av vägar och sätta ut vakter, så visst störde vi trafiken en del. Men den höga delen var nere efter tre arbetsdagar och sedan fortsatte en mindre maskin att riva resten under ytterligare ett par dagar, säger Anders.

På platsen där det gamla vattentornet stod kommer man nu att så gräsmatta som blir en del av det befintliga grönområdet.

Text: Görrel Espelund
Foto: Johan Peyron, Höganäs AB

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications