2016-06-23 Höganäs

Aktiebrev är på villovägar

När Höganäs Hamnbyggnads AB bildades kunde privatpersoner köpa aktier i bolaget. Detta har lett till att en del aktier idag är på villovägar. Det har ingen större betydelse i praktiken, men skulle man hitta ett gammalt aktiebrev hemma i byrålådan får man gärna höra av sig, säger Höganäs chefsjurist Nicklas Lång.

Höganäs Hamnbyggnads AB är ett dotterbolag till Höganäs AB och bildades 1877.

– Till skillnad från övriga bolag inom Höganäskoncernen fanns det ett intresse av att få kommunen och lokala po-tentater delaktiga i bolagets verksamhet. Därför infördes ett delat ägande där folk kunde köpa aktier i bolaget, berättar Nicklas Lång.
På den här tiden utgjordes aktierna av riktiga ”brev”, värdehandlingar som ofta förvarades i kassaskåp, på banken – eller uppsatta på väggarna i hemmen.

– En aktie kostade 100 kronor. Det var mycket pengar på 1800-talet även om det idag skulle det vara små pengar i sammanhanget.

SAMMANLAGT FINNS DET 4525 aktier i Höganäs Hamnbyggnads AB och av dessa ägs idag 4240 av Höganäs AB och 150 av Höganäs kommun. Resten, 135 aktier, ägs av privatpersoner – och man vet långt ifrån vilka alla dessa är, även om namnen finns listade i aktieboken.

– En del aktier har nog varit på vift ända sedan bolaget bildades 1877, alltså i snart 150 år, och det är av största sannolikhet att många av dem överhuvudtaget inte finns kvar längre, säger Arne Lundin på Stawfordska Sällskapet, historik-gruppen för Höganäs AB.

I ekonomiavdelningens arkiv finns aktuella aktiebrev. Här kan man även hitta information om aktier som har lösts in till Höganäs genom åren. Här finns till exempel kapten Carl Norrthon som tillhörde en välrenommerad redarfamilj i Höganäs. Han ägde sammanlagt nio aktier i Höganäs Hamnbyggnads AB. Dessa löstes in år 2002 för 200 kronor stycket.

– Egentligen har de här försvunna aktierna ingen praktisk betydelse. De kommer upp i samband med årsredovisningen, men det handlar bara om ett formellt förfarande. Men om någon äger en aktie och skulle vara intresserad så har man rätt att ta del av eventuell utdelning och att gå på bolagsstämman. Och vill man lösa in sin aktie betalar vi naturligtvis en slant för det, säger Nicklas Lång.

För det hade varit jätteroligt om någon ville bidra med historieberättelsen om Höganäs Hamnbyggnads AB, tillägger han.

Höganäs Hamn har många år på nacken.

– Den fanns redan långt före Höganäs hamn-byggnads AB bildades och blev tidigt en skeppningshamn för kol, säger Arne Lundin.

Arne Lund började jobba som miljösäkerhetschef inom bolagen 1966 och har många historier att berätta från hamnen.

– Till exempel drabbades den av en förfärlig storm 1902 som gjorde att stora delar av hamnen förstördes. På 1960-talet gjordes ett misslyckat försök att driva färjelinje mellan Höganäs och Gilleleje och det är många som genom åren har kommit med galna idéer om vad man kan göra i hamnen till exempel när det gäller olika typer av import och export.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications