2016-12-20 Höganäs

Bruksgården i nygammal skepnad

Efter ett omfattande om- och tillbyggnadsarbete har Lindéngruppen, ägare i Höganäs AB, ­flyttat tillbaka till Bruksgården. ”Det har varit viktigt för mig att visa omsorg om och hänsyn till den ­historiska miljön runt Gruvtorget. Men också att addera ett samtida avtryck genom ­tillbyggnaden”, säger Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppens ägare och styrelseordförande.

Bruksgården vid Gruvtorget i Höganäs är full av historia. Den byggdes redan 1805 och var då ett så kallat ”sammankomsthus”, för att snart därefter även bli bostad åt disponenten på Höganäs AB. Sedan mitten av 1980-talet är byggnaden Lindéngruppens huvudkontor, men 2009 fick företaget flytta ut på grund av fukt- och mögelproblem.

Undersökningar visade att golv- och bjälklag behövde bytas ut och bärande väggar förstärkas. Trädgården på baksidan var också i behov av upprustning.

Lindéngruppen flyttade sitt huvudkontor till tillfälliga lokaler i Viken. Arkitekt Petra Gipp engagerades för att ta fram en modell på en modern tillbyggnad. Det var ett speciellt uppdrag eftersom Bruksgården är klassad som riksintresse med ett högt kulturvärde.

– Det innebär att vi har haft tydliga regler att hålla oss till, berättar Lars Fex, som ingår i Lindén­gruppens ledning. Vi ville också återställa den ursprungliga karaktären på fasaden mot ­torget. Vi hittade ett gammalt putsprov som visade vilken färg byggnaden hade tidigare. Därför har den nu återfått den röd-rosa färgen från 1889 samtidigt som vi har satt in tidstypiska fönster.

Den största förändringen är dock den nya flygelbyggnad i svart tegel och betong, som blev resultatet av arkitektens arbete. Materialet tegel valdes för att knyta an till bygdens gamla murar­tradition.

Bruksgården rymmer stora delar av Beckers konstsamling, som spänner över hela den moderna svenska konsthistorien  –  från Albin Amelin till Natalie Djurberg.

– Att medvetet arbeta med konsten, från första början, har varit en viktig del av projektet, säger Lars Fex. Med konsten har vi haft möjlighet till en detaljering av byggnadens rum. Vi har utgått från de konstverk som idag ingår i samlingen, men också kommande verk då den kontinuerligt byggs bland annat med utgångspunkt i Beckers Konstnärsstipendium.

På baksidan av byggnaden ligger trädgården som är en viktig del av helheten. Den har varsamt renoverats under ledning av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. Där finns också en mindre kopia av fontänen i Norrvikens trädgårdar.

Lars Fex berättar att den renoverade Bruksgården röner intresse.

– Arkitekturen är nyskapande, inte minst efter­som man har lyckats sammanfoga en helt ny del med en kulturminnesskyddad byggnad.

Arbetet med om- och tillbyggnaden av Bruksgården har varit ett mycket omfattande projekt och nu är man stolt och glad över att vara tillbaka där Lindéngruppen en gång startade.  
 
– 2010 bestämde vi oss för att Bruksgården ska fortsätta vara Lindéngruppens huvudkontor.
Det kan kännas självklart idag, men då tittade vi runt och funderade på om detta var rätt plats. I slutändan fanns inget alternativ. Det är här Lindéngruppen hör hemma, säger Jenny Lindén Urnes och fortsätter:

– I den processen blev det allt mer uppenbart för mig att Bruksgården kan stå för både kontinuitet och förnyelse. Att bygga vidare på arvet, men framförallt att kunna förnya och utveckla Bruksgården har varit fantastiskt roligt.
Lindéngruppen
Lindéngruppen är ett familjeägt företag som grundades 1987 av Ulf G. Lindén som äger och utvecklar framgångsrika företag i syfte att vara en förändringskraft för en hållbar värld. Lindéngruppen och Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag FAM köpte 2013 ut Höganäs AB från börsen och äger nu hälften var av bolaget. Lindéngruppen äger också bland annat Beckers, ColArt och Moorbrook Textiles. Lindéngruppen delar årligen ut Beckers Konstnärsstipendium, till en ung svensk konstnär. Konstnärsstipendiet delas ut på Färgfabriken, Beckers gamla fabrik på Lövholmen i Stockholm, som sedan 1995 är en mötesplats och experimentell plattform för samtida konst, arkitektur och stadsplanering. Lindéngruppen ägs och drivs idag av Ulf G. Lindéns dotter, Jenny Lindén Urnes.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications