2016-01-14 Höganäs

Höganäs överklagar ett villkor i miljötillståndet

För någon vecka sedan lämnade Höganäs in en överklagan till mark- och miljödomstolen i frågan om nytt miljötillstånd för produktionen i Höganäs. Det är villkoret för utleverans av färdiga produkter Höganäs överklagar.

Mark- och miljödomstolens utslag i frågan om nytt miljötillstånd för Höganäs AB:s verksamhet i Höganäs kom den 16 december förra året, efter en två dagar lång huvudförhandling i november.

Ett av villkoren i domen är nytt jämfört med Höganäs befintliga miljötillstånd; villkoret begränsar hur stora volymer färdiga produkter som får transporteras ut från industriområdet via lastbil. Detta villkor begränsades i domen till 350.000 ton färdiga produkter.

— Detta tillåter en mycket liten produktionsökning för oss jämfört med den mängd färdiga produkter vi lastar ut idag, säger Anders Bergman, koncernens chef för miljö och säkerhet tillika projektledare för miljöansökan. I vår överklagan yrkar vi därför att domstolen ska ta hänsyn även till de färdiga produkter som kommer från Astaloyverket och våra tillsatsflöden. Förmodligen är siffran 350 000 ton helt enkelt en felräkning från domstolens sida.

Höganäs har bett om anstånd till den 29 januari med att utveckla sin talan. Detta eftersom jul- och nyårshelgerna förkortade beredningstiden internt.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications