2016-11-16 Halmstad

Hon är företagets första kvinnliga fackordförande

32-åriga Anna Bengtsson har jobbat på atomiseringsverket sedan gymnasiet. I dag är hon ordförande i metallklubben på verket, vilket har lett till förändringar i både stort och smått. ”Ju mer fack och arbetsgivare jobbar ihop desto bättre för alla”, säger hon.

När Halmstad Järnverk grundades för 100 år sedan var det livsmedelsbrist, växande klassklyftor, diskussion om rösträtt och krig i Europa. I dag tillhör Halmstadverken, som det kallades förut, Höganäs-koncernen och att utvecklingen gått framåt märks inte minst i den lokala metallklubben. ”Fackpampen” heter Anna Bengtsson, anställd på järnverket sedan 13 år och den första kvinnliga fackordföranden i företagets historia.


Anna Bengtsson jobbar på Production Service Lab med att ta prover på järnpulvret som Höganäs producerar.

– Vi kontrollerar storleken på pulvret och halten av kol, syre, svavel och kväve. Ofta är jag i labbet, men mina arbetsuppgifter gör att jag träffar medlemmarna på ett naturligt sätt, förklarar hon.

Anna Bengtsson är näst intill född in i verket. Farfar var smältare, pappa skänkskötare (skänken är grytan med järnet), lillebror Kristian är smältare och sambon Mattias är på ”atomen” (där stålet blir pulver).

– Jag började sommarjobba på Höganäs redan när jag pluggade på naturvetenskaplig linje, därefter anställdes jag. Det fanns ingen anledning att jobba någon annanstans.
Anna vill jobba med provtagning för att kunna följa processen på verket.

– Just nu försöker vi sänka syrehalten i pulvret. Lägre syrehalt ger en mer energieffektiv process när pulvret vidareförädlas i Höganäs.

Det var förra året som de 80 medlemmarna i IF Metall på verket röstade fram sin första kvinnliga ordförande.

– Om man vill få rätt information är det bättre att engagera sig än att vara inaktiv. Jag är mest stolt över att få hjälpa medarbetare med stort och smått, det kan vara allt från att någon fått fel semestertimmar, legat fel i lön eller rehabiliteringsfall. Ju mer fack och arbetsgivare jobbar ihop desto bättre för alla. Jag säger aldrig ”vi och dom”, det är ”vi” hela tiden. Jag har blivit bra på att förhandla och är tuff när det krävs.

I dag är sex av de 80 metallarbetarna kvinnor. Att det är så svårt att få kvinnliga sökanden till jobben på Höganäs är något som Anna Bengtsson inte riktigt kan förstå.

– Höganäs är en bra arbetsgivare. Det är samma lön, oavsett kön. Många manliga medarbetare är pappalediga. Det är en ganska grov miljö, men i dag går det lika bra att vara kvinnlig som manlig anställd.

Det beror delvis på det jämställdhetsarbete som Höganäs genomfört genom åren.

– Kvinnor är bättre på att ifrågasätta arbetsrutiner än män. När det kom fler kvinnor till Höganäs sågs många arbetsmoment över och det är alla medarbetare tacksamma för i dag, säger Anna och tänker på alla sandsäckar som numera är lite mindre och cylindrar som blivit lite lättare.

Det blir färre tunga lyft och färre arbetsskador. Anna trivs så bra i miljön att hennes och sambons nybyggda hus har fått inspiration från bruksmiljön med lite rostiga detaljer.

– Jag skulle kunna bo här på fabriken, jag har ju hela min familj här, säger hon och skrattar, fast det är inte helt säkert om hon verkligen skämtar.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications