2016-11-16 Halmstad

I väntan på nästa liv

De flesta av Sveriges uttjänta kylskåp återuppstår varje år i form av smältråvara på atomiseringsverket i Halmstad. Slutresultatet blir högkvalitativt metallpulver, som förvandlas till nya produkter.

I samarbete med Stena Technoworld återvinner Höganäs AB varje år tusentals ton metallskrot. Metallskroten samlas in från återvinningscentraler runtom i Sverige för att sedan malas ner och vidareförädlas till separata metallfraktioner som koppar, aluminium, järn och ädelmetaller. Ursprungligen handlade det enbart om bilar som skickades till fragmentering, men sedan 1990-talet utgör kylskåp en stor del av metallråvaran. Numera återvinns även hushållsapparater, gräsklippare och gamla maskiner. Den snabbast ökande delen av uttjänta apparater består av alla gamla mobiltelefoner, datorplattor och datorer som vi förbrukar i en allt snabbare takt.

Stena Technoworld är mycket noga med att plocka bort delar som kan återanvändas eller som är skadliga, som blybatterier och miljöfarliga freoner, innan metallen mals ner i en stor kvarn och vidareförädlas till ny smältråvara.

– Det är ett evigt kretslopp, för metall kan man smälta om hur många gånger som helst. Vi är också noga med att bara köpa in lokalt producerat skrot för att hålla nere bränsleförbrukningen och tänka hållbarhet i alla led, säger Christina Hallberg, strategisk inköpare för råmaterial på Höganäs i Halmstad.

Höganäs är aktivt involverade i utvecklingen av metallskrotsåtervinning tillsammans med sin leverantör Stena Technoworld, vilket innebär att allt mer av metallerna som finns i allt vi lämnar ifrån oss på kommunens återvinningscentraler kan återvinnas.

– Förr var det ju främst de mest värdefulla metallerna som guld, silver och koppar som var ekonomiskt och tekniskt möjligt att utvinna. På senare år har ny teknik gjort det möjligt att även få fram en tillräckligt ren järnråvara som klarar de höga krav som ställs för att användas som råvara till metallpulver. Det känns bra, säger Christina Hallberg.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications