2016-06-23 Höganäs

Lars och Thomas bytte jobb med varann

Lars Jensen och Thomas Nyman hade varit anställda vid Höganäs AB i 25 år när möjligheten att under ett år byta jobb med varandra dök upp.

Lars hade varit driftledare på Pulververket sedan 2003 och under en tid flaggat för sin chef att han gärna ville testa något nytt. Thomas hade motsvarande tjänst vid Distaloyverket, och var till en början lite skeptisk till utbytet. Men nu, ett år senare, är det ingenting han ångrar.

– Jag har fått lära känna mig själv och hur man leder arbetet på ett nytt sätt och jag har lärt känna många fler anställda vid Höganäs än jag gjorde tidigare, säger han och fortsätter:

– Nu vet jag vem jag ska kontakta direkt när något händer som har koppling till Pulververket. Därmed kortar man ju felsökningar och kan lösa problem fortare.

Liknande slutsatser kring utbytet drar Lars Jensen.

– Även om jag har jobbat på Höganäs länge har jag tidigare i princip bara haft kontakt med halva företaget. Men här finns ju en hel uppsjö av människor, organisationer, produkter och kunder. Nu har jag fått möjlighet att se hela företaget och vilket gör att jag förstår mer konkret vad arbetet innebär på olika avdelningar.

Enligt Lars Jensen gick året som tillfällig drift-ledare på Distaloyverket ”vansinnigt fort”.

– Man får en annan syn på hur fort ett år på jobbet går när man gör något helt nytt. Det har varit extremt spännande och lärorikt, nästan som att vara nyanställd. I början gick jag runt på helspänn och rusade runt med anteckningsblocket för att inte missa något.

Han tycker att ytterligare några månader hade behövts för att utbytet skulle göra verklig skillnad.

– Det tar tid att lära känna organisationen och den nya arbetsmiljön. Men jag hoppas att jag hann bidra med att lyfta medarbetarna och de-ras olika kompetenser i hela organisationen; alla fick ju möjlighet att visa för mig vad de kunde från grunden eftersom jag själv var helt ny.

På liknande sätt upplevde Thomas Nyman att han var engagerad i personalen och deras olika arbetsuppgifter under sitt år på Pulververket.

– På Distaloyverket vet ju alla vad jag kan och då blir det automatiskt att man lutar sig tillbaka lite grann. På Pulververket visste alla att jag inte kunde, vilket gjorde mig mer engagerad. Jag fick ta hjälp av medarbetarna som i sin tur fick visa vad de kunde.

Ett av målen med jobbutbytet var att inspirera varandra till nya arbetssätt. Tillbaka vid sina ordinarie tjänster hoppas nu både Lars Jensen och Thomas Nyman kunna överföra delar av de olika avdelningarnas rutiner.

– Vid Distaloyverket arbetar man väldigt strukturerat med personalen för bland annat riskinventering, förbättringar och kvalitetsfrågor. Där finns saker att plocka upp och ta med sig till Pulververket, säger Lars Jensen.

När han kom tillbaka till sin ordinarie tjänst hade det bland annat installerats nya maskiner och portar, men i övrigt mötte han inga större förändringar.

– Arbetet hade rullat på utan mig och Thomas hade uträttat mycket bra – när jag pratar med min personal säger en övervägande del att de tyckt att utbytet varit positivt.

Thomas upplevde å sin sida att mycket hade hänt när han kom tillbaka till Distaloyverket, bland annat hade det skett en del personalbyten i driftsledningen.

Nu finns det planer på att utöka jobbutbytet, den här gången bland operatörerna.

– Jag har börjat gå ut med förfrågningar bland mina medarbetare. Det handlar i första hand om ett kortare utbyte på någon månad, säger Lars Jensen.

Både han och Thomas Nyman kan varmt rekommendera andra att prova på att byta jobb om tillfälle ges.

– För min del innebar utbytet inte minst att jag fick ökat självförtroende kring mitt ledarskap. Det är så lätt att man kopplar det här med att vara chef till vilken kompetens man har kring produkten eller yrket. På Distaloyverket kunde jag ju ingenting om produkterna, utan fick snarare fokusera på att förvalta andras kompetens. Det fick mig att inse att jag ju faktiskt är kapabel att vara chef, kanske till och med i andra branscher.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications