2016-12-21 Höganäs

Nytt laboratorium byggs på Bruksgatan

Höganäs bygger ett nytt ändamålsenligt laboratorium på Bruksgatan. Säkerhet och hållbarhet står i fokus för byggnaden, som är ritad för att passa in bland omgivande byggnader. Den gamla laboratoriebyggnaden från 1947 finns kvar, men kommer att användas som kontor.

Höganäs nuvarande laboratoriebyggnad, i folkmun kallad C-labb, byggdes 1947 och innehåller idag både laboratorier och kontor och arbetsplatser. Underhållsbehovet är stort och lokalerna är inte anpassade efter modern utvecklingsverksamhet. 

Mats Larsson på Höganäs utvecklingsavdelning är projektledare för det nya labbet.

- Tanken är att istället samla laboratorielokalerna i den nya byggnaden, och då få en toppmodern anläggning som uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Den gamla laboratoriebyggnaden blir istället kontor och mötesrum, säger Mats.

Flera arkitektförslag har tagits fram
Verksamhetens behov har inventerats i detalj och tre arkitektförslag på hur byggnaden skulle kunna se ut och fungera har tagits fram. Det nya laboratoriet är utformat med säkerhet och arbetsmiljö som ledord, och hållbarhet har också varit en viktig del vid utformningen.

- Det här förslaget passar fint in med nuvarande byggnader. Det är i två våningar, med grå tegelfasad och många fönster. Det finns också ett gemensamt utrymme i mitten av byggnaden, vilket ju är trevligt.  På två ställen blir det gångar som binder ihop den här byggnaden med den gamla laboratoriebyggnaden.

Byggnaden är energieffektiv och kommer att värmas med fjärrvärme och kylas med hjälp av ett havsvattenbaserat kylsystem. Möjlighet till solpaneler på taket för att få en ännu energieffektivare byggnad undersöks just nu. Nästa steg är att ta in anbud och vi hoppas på byggstart under 2017. Förhoppningen är att byggnaden kan stå färdig under 2018.

     
 

Fakta/Det nya labbet

  • Byggnaden är i två plan
  • Grå tegelfasad
  • Uppvärmning med fjärrvärme och kylning med hjälp av ett havsvattenbaserat kylsystem.
  • Möjlighet till solpaneler på taket
 
     

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications