2016-11-16 Halmstad

Spillvärme värmer Halmstads­borna

Sedan i somras förser atom­iseringsverket fjärrvärmenätet i Halmstad med spillvärme, som vid full drift motsvarar värmebehovet för 2 500 villor.

Spillvärmen kommer från den stora ljusbågsugnen som smälter ner allt metallskrot inne i fabriken. Det var i samband med att den gamla rökgaskanalen skulle ersättas och en ny kylanläggning installeras, som Höganäs AB beslöt sig för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Projektet, som genomförts i samarbete med Halmstads Energi och Miljö (HEM), tog ett år att genomföra. Sedan mitten av augusti värmer rökgaserna från ugnen vatten, som i sin tur går ut i fjärrvärmenätet.

– Vi har ju varit anslutna till fjärrvämenätet i Höganäs i snart tio år, så det känns jättebra att vi nu kan erbjuda den här lösningen även i Halmstad. Inte minst är det viktigt att kunna ta tillvara resurser som tidigare gått till spillo, säger Martin Tagesson, projektledare för installationen.

Så här i startfasen går produktionen ännu på halvfart, men effektiviseringsarbete pågår för att succesivt öka leveransen till HEM. Leveransen från Höganäs AB gör att HEM kan minska sin användning av flis i förbränningen med tio procent och andelen naturgas som förbränns med en tredjedel.

– Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna effektivisera fler processer för att bygga på och öka energieffekten ännu mer, säger Martin Tagesson.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications