2016-09-05 Höganäs

Värme och koldioxid ska ge liv åt växthus- och fiskodlingar

Höganäs AB, Höganäs Energi och WA3RM AB har inlett ett samarbete för att återanvända restvärme och koldioxid från Höganäs fabriker till växthusodlingar, fiskodlingar och elproduktion. Samarbetet kommer inte bara innebära en minskad påverkan på miljön, utan även gynna lokala entreprenörer och skapa nya jobb i kommunen.

I tillverkningen av Höganäs metallpulverprodukter, genererar fabrikerna restenergi och koldioxid. Idag används en del av restvärmen som fjärrvärme i kommunen, i samarbete med Höganäs Energi. Men eftersom all värme inte går att använda som fjärrvärme förblir en stor del oanvänd.

- Spillvärme under 70 grader är svårt att använda till fjärrvärme, men kan användas till andra saker som skulle minska vår totala påverkan på miljön, förklarar Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs.

Höganäs AB och Höganäs Energi har därför inlett ett samarbete med WA3RM, vars affärsidé är att utveckla nya industrier baserat på industriella restströmmar, under begreppet Regenerativ Industriutveckling (RID). Tanken är att WA3RM ska köpa upp den restenergi och koldioxid från Höganäs som Höganäs Energi inte kan använda till fjärrvärme och se till att det nyttjas på bästa möjliga sätt, för att utveckla det lokala näringslivet. I ett första skede kommer restprodukterna att användas till växthusodlingar av tomater i samverkan med lokala odlare, fiskodlingar och elproduktion.

- För oss är Höganäs ett riktigt intressant objekt. Här finns en framgångsrik industri med spillvärme och en omgivning med stor erfarenhet av växthusodling och fisk. Vi tror att förutsättningarna till framgångsrik etablering är stora just här, säger Michael Wiegert på WA3RM.

Initiativet är en del av Höganäs hållbarhetsarbete och samarbetet kommer inte bara minska påverkan på miljön och gynna lokala aktörer, utan kan på sikt även skapa åtskilliga nya jobb i trakten.

- Ur vårt perspektiv är detta i hög utsträckning en hållbarhetsfråga, att nyttiggöra restenergi och utveckla omgivande samhälle genom miljövänlig produktion av livsmedel och energi, säger Magnus.

För Höganäs Energi innebär samarbetet en möjlighet till ett ökat utnyttjande av restvärme och en kostnadseffektiv utveckling av energiinfrastrukturen i kommunen. Men även en möjlighet att kunna vara med i utvecklingen av nya och hållbara affärsidéer.

- För oss är det viktigt att kunna bidra till ett hållbart energisystem och att möjliggöra nytt företagande i Höganäs kommun, berättar Benny Ulmestig, vd för Höganäs Energi.

Anläggningarna kommer att placeras så nära Höganäs fabriksområde som möjligt, med hänsyn till detaljplaner, och dit kommer värmen att ledas. Under det närmsta året kommer ytterligare detaljer kring utformningen av växthus- och fiskodlingen tas fram. Om förutsättningarna är de rätta bedöms produktion vara möjlig inom tre år.

Linn Hansson

Läs mer

www.hoganasenergi.se  www.wa3rm.se

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications