2017-11-28 Höganäs

De skyddar Höganäs uppfinningar

På ett utvecklingsintensivt företag som Höganäs upptäcks många nya uppfinningar. För att skydda dessa från att kopieras av andra krävs det patent – en process som kan ta flera år från ax till limpa.

En unik järnpulverblandning. Ett nytt sätt att rena jord från för­oreningar. Nya uppfinningar inom 3D-printing. Årligen får Höganäs patent på 10–15 nya uppfinningar som kommer från bolagets utvecklingsavdelning. Varje uppfinning kostar omkring en miljon kronor att patentera i ett tiotal länder, och att få patentet tar 5–6 år. Det är en omständlig, men också oumbärlig process som sköts av Höganäs patentavdelning.

– Höganäs investerar mycket i att utveckla nya produkter. Att ta patent på dem handlar främst om att få ett skydd som gör att andra inte kan kopiera det vi har uppfunnit. Samtidigt handlar patent också om hur vi ska förhålla oss till våra konkurrenter, säger Fredrick de Maré, som är ansvarig för patentavdelningen.

Processen från uppfinning till färdigt patent börjar med att utvecklingsavdelningen kommer på en innovation. Uppfinnaren skriver en kort teknisk rapport och utifrån den gör patentavdelningen – som utöver Fredrick de Maré består av Per Gillenius och nytillträdda Maria Andersson – en utförlig ansökan som skickas in till det europeiska patentverket EPO (European Patent Office).

– Vi beskriver uppfinningen så bra det går. Varje ord är viktigt, vi är hårt omgärdade av lagtexter och krav och därför måste det bli rätt. Från det datum som ansökan har kommit in till EPO är uppfinningen skyddad, ingen annan får använda den, säger Fredrick de Maré.

Efter några månader brukar det komma ett preliminärt besked, och utifrån det beslutar Höganäs huruvida man ska gå vidare med ansökan. Därefter sker en intensiv skriftväxling där bolaget får svara på frågor från patentverket.

– Får vi positivt besked från EPO innebär det att vi har patent i alla europeiska länder. Därefter går vi vanligtvis vidare till andra världsdelar och ansöker om nationella patent – bland annat i USA, Korea, Japan och Kanada. Varje enskild uppfinning kan alltså ge upphov till flera olika patent, säger Per Gillenius.

Från vänster: Per Gillenius och Maria Andersson från patentavdelningen,  kemispecialisten Hilmar Vidarsson och patentchefen Fredrick de Maré.

För att uppmuntra uppfinningsrikedom håller Höganäs AB varje år en ceremoni för medarbetare vars upptäckter har gett upphov till nya patent.

– Utöver att patentet håller andra borta från våra uppfinningar och ger bra marknadsföring, fungerar det även som morot för våra anställda. Patentet är ett erkännande för att man har kommit på något som skapar värde för företaget.

Hilmar Vidarsson, kemispecialist på utvecklingsavdelningen, har under sina 23 år på Höganäs varit involverad i ett tjugotal uppfinningar som blivit patenterade.

– Det gör jobbet lite roligare. Men jag vill inte ta åt mig äran själv – i sanningens namn är man aldrig ensam om att ta fram en uppfinning, det är ett lagarbete. Får vi patent är det ett kvitto på att vårt samarbete har varit fruktbart, säger han.

Hilmar Vidarsson var en av upphovsmakarna till Höganäs senast patenterade uppfinning, inom miljöområdet – ett förhållandevis nytt ­affärsområde för Höganäs.

– Det har visat sig att järnpulver fungerar bra vid vattenrening och mot förorening av jord. I samarbete med ett belgiskt forskningsinstitut tog vi fram en process där järnpulver tillsammans med en annan substans effektivt bryter ned föroreningar i jord.

I dagsläget har Höganäs AB omkring 700 godkända patent i olika länder. För att hålla koll på konkurrenterna finns det publika patentdata­baser.

– Man respekterar alltid varandras patent. Det vi kan göra om vi vill använda oss av någon annans patent är att prata med innehavararen och be om att få en licens. Det är ofta en win-win-situation för båda parter, säger Fredrick de Maré.

Vilka är då riskerna med att ansöka om patent?

– Det finns alltid en risk att någon stjäl ens idé innan man får patent. Och om man får avslag på sin ansökan är det fritt fram för andra att använda ens uppfinning. Därför är det alltid viktigt att göra en ordentlig undersökning innan man ansöker. Via EPO:s preliminärbedömning får vi ofta en bra fingervisning, säger Per Gillenius.

En del världskända varumärken har inte patent utan håller recepten bakom sina uppfinningar inlåsta i kassaskåp.

– Coca-Cola är nog det mest kända. Vi håller också en del hemligt, till exempel vissa processer i tillverkningen, säger Per Gillenius.

Patentansökan – steg för steg

Att ansöka om patent är en process som tar cirka 5–6 år från start till mål. Här är de viktigaste stegen:

  1. Uppfinnaren skriver en teknisk rapport som kort beskriver uppfinningen.
  2. Patentavdelningen definierar uppfinningen och skickar in ansökan till patentverket, först till det Europeiska patentverket EPO – i senare skeden till andra, nationella patentverk runtom i världen.
  3. Preliminär bedömning utifrån vilken man sedan beslutar om man ska gå vidare med ansökan.
  4. Om Höganäs beslutar att gå vidare i ansökan efter den preliminära bedömningen börjar man även ansöka till andra, nationella patentverk.
  5. Höganäs svarar på eventuella synpunkter och frågor från patentverket.
  6. Patentet beviljas.

Text: Görrel Text Espelund  Foto: Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications