2017-10-23 Höganäs

PoP Center: En miljon pressade komponenter

Höganäs har nu pressat en miljon komponenter i Dorst TPA800-pressen, sedan den sattes på plats i PoP Centret i Höganäs för åtta år sedan.

Den miljonte komponenten är en pot core för en induktor och den pressades i somras. Nu ligger den lasermärkt med texten "1 million" på Mats Larssons kontor i PoP Centret.

– Att vi har pressat en miljon komponenter visar helt enkelt på att vi har mycket aktiviteter i PoP Centret, vilket är väldigt positivt, förklarar Mats. Förutom pot cores pressar vi "blanks", vilket är ämnen vi säljer till kunder som de sedan använder för att göra prototyp-komponenter av. Andra områden som vi använder pressen till är utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med kunder eller slutanvändare, och inom vårt eget utvecklingsarbete för att testa nya produkter under produktionslika former.