2017-10-23 Höganäs

PoP Center: En miljon pressade komponenter

Höganäs har nu pressat en miljon komponenter i Dorst TPA800-pressen, sedan den sattes på plats i PoP Centret i Höganäs för åtta år sedan.

Den miljonte komponenten är en pot core för en induktor och den pressades i somras. Nu ligger den lasermärkt med texten "1 million" på Mats Larssons kontor i PoP Centret.

– Att vi har pressat en miljon komponenter visar helt enkelt på att vi har mycket aktiviteter i PoP Centret, vilket är väldigt positivt, förklarar Mats. Förutom pot cores pressar vi "blanks", vilket är ämnen vi säljer till kunder som de sedan använder för att göra prototyp-komponenter av. Andra områden som vi använder pressen till är utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med kunder eller slutanvändare, och inom vårt eget utvecklingsarbete för att testa nya produkter under produktionslika former.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications