2017-11-28 Halmstad

Från rest till bäst

På Höganäs AB:s Atomiseringsverk i Halmstad går ingenting till spillo. Allra minst slaggen. – Slagg är ett ord som är lätt att misstolka. Slaggen vi producerar är en produkt med många kvaliteter, säger Björn Haase.

Varje dag smälts över 800 ton stål på Atomiseringsverket i Halmstad. Och för varje smälta tillverkas en viss mängd slagg, årligen blir det uppskattningsvis 20 000 ton. Den slagg som Höganäs AB gör kallas för Petrit® E och är ett kalkrikt ämne som har visat sig ha unika egenskaper.

– Vi tillverkar vår slagg genom en kontrollerad process. Det är en produkt som har två uppgifter när vi smälter vårt stål. Den ena är att ligga som en skyddande hinna över stålbadet, som når temperaturer på upp till 1 600 grader. Den andra funktionen är att binda och filtrera fosfor och kisel som vi inte vill ha i stålet. Slaggen är med andra ord en viktig del av stålprocessen och tillverkas genom en kontrollerad tillsats av kalk, säger Björn Haase, som är chef för restprodukter på Höganäs AB.

Av slaggen som verket årligen tillverkar blir 15 000–16 000 ton Petrit E. För att materialet ska bli extra mineralrikt och få en grusliknande konsistens justeras förhållandet mellan kalcium och kisel. Den färdiga produkten är ett material som kan packas väldigt hårt och lämpar sig särskilt väl för bland annat vägkonstruktion.

– Petrit E har ett nötningsmotstånd som är betydligt högre än de naturliga bergarterna som används i traditionell asfalt. Bara här i Halmstad har vi flera rondeller som är gjorda av just slagg­asfalt, och i Laholm finns det en som har hållit sig i över 20 år, vilket är väsentligt längre än normalt. Efterfrågan på den här typen av material har blivit så stor att varken vi eller stålindustrin som helhet kan möta den.

Petrit E fungerar utmärkt som asfalt, men har fler kvaliteter än så. Det kan användas som ballast i betong, är eftersökt i stenullsproduktion och nyligen medverkade Höganäs AB på FN:s havskonferens i New York och presenterade projektet MINRENT. Det undersöker möjligheter att rena vatten från fosfor och metaller med hjälp av bland annat Petrit E.

Trots framgångarna har det ifrågasatts om Petrit E är en produkt och inte ett avfall. Men Björn Haase menar att Höganäs AB har en lång stolt tradition av att hitta nya och kreativa användningsområden för sina restprodukter. Det anrika företaget började som stenkolsbrytare, men när man under 1800-talet tog upp stora mängder lera på jakt efter kol började de göra tegel och keramik av leran.

– Det är viktigt att vi fortsätter att hantera vår slagg med samma hänsyn som alla andra produkter vi tillverkar. För det som är restprodukt i dag kan vara huvudprodukt i morgon, säger Björn Haase.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications