2017-04-26 Halmstad

Han gör pulver av ditt skrot

Ett av de viktigaste produktionsstegen på atomiseringsverket i Halmstad är också det som har gett anläggningen sitt namn: atomiseringen. Tommie Edeblom ansvarar för den känsliga processen som omvandlar smält stålskrot till fint järnpulver.


– Mitt uppdrag är att se till att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt, säger han.

Tommie Edeblom är inne på sitt nionde år som anställd vid Höganäs atomiseringsverk. Under merparten av den här tiden har han arbetat som områdesansvarig för atomisering och skänkhantering.

– Totalt producerar vi omkring 43 ton pulver i timmen. Med stopptider blir det cirka 17 skänkar per dygn, berättar han.
 
När metallskrotet anländer från olika leverantörer till anläggningen smälts det först ned i en ljusbågsugn. Materialet hettas upp till omkring 1 600 grader, vilket gör hanteringen till ett riskfyllt uppdrag som kräver gedigna säkerhetsföreskrifter.

– Det finns en uppenbar risk för brännskador. Men sådana incidenter är väldigt ovanliga, vi har tydliga instruktioner för hur man ska bete sig och uppmanar alla att rapportera om tillbud och risker.

Efter analys och provtagning går stålet vidare till atomiseringen, där stålet sönderdelas med hjälp av vattenstrålar och blir till pulver. Processen sker i enorma skänkar som sammanlagt väger närmare 77 ton varav 50 ton är flytande stål.

– Skänken töms i botten, först kommer det ut sand, därefter själva stålet. Vattnet tas bort och så torkas stålet till ett pulver som siktas. Efter det har vi ett färdigt material, som skickas vidare till Höganäs för vidareförädling.

Verksamheten vid atomiseringen sköts av fem skiftlag. I varje skiftlag finns åtta befattningar, från smältare till skänkhanterare.

– Min roll är i första hand att utveckla medarbetarna och vara ett stöd för dem. Utöver det ska jag säkerställa att vi levererar. Målet är ju att kapaciteten ska öka. Jag kartlägger var behoven finns och tar initiativ till investeringar.

Tommie Edeblom ansvarar även för skänkhanteringen, som innebär att skänkarna töms på överblivet material och slaggprodukter innan de kan användas på nytt.
Ett arbete som pågått den senaste tiden är att standardisera arbetssättet i produktionen.

– Tidigare har man löst situationer på olika sätt beroende på skiftlag, vilket har gjort det svårt att hitta avvikelser. Det är ett jättespännande arbete som vi nu ska påbörja.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications