2017-09-04 Höganäs

HD uppmärksammar Probiostål

I lördags uppmärksammade Helsingborgs Dagblad Höganäs satsning på förnyelsebar energi. Genom utvecklingsprojektet Probiostål byggs nu en anläggning för att förgasa biomassa till ren energigas och grönt kol, för användning i Höganäs tillverkning av metallpulver.

Läs HD:s artikel här: https://www.hd.se/2017-09-02/hoganasbolaget-satsar-pa-anlaggning-for-bioenergi

Läs Höganäs pressmeddelande om projektet: http://www.hoganas.com/en/insikt/blog-posts/2017/april/avtal-cortus-energy-ska-framstalla-fornybar-energi-till-hoganas-abs-produktion/

 

Presskontakt

Ulrika Rask-Lindholm
VP Communications