2017-09-04 Höganäs

HD uppmärksammar Probiostål

I lördags uppmärksammade Helsingborgs Dagblad Höganäs satsning på förnyelsebar energi. Genom utvecklingsprojektet Probiostål byggs nu en anläggning för att förgasa biomassa till ren energigas och grönt kol, för användning i Höganäs tillverkning av metallpulver.

Läs HD:s artikel här: https://www.hd.se/2017-09-02/hoganasbolaget-satsar-pa-anlaggning-for-bioenergi

Läs Höganäs pressmeddelande om projektet: Cortus Engergi ska leverera förnybar energi till Höganäs produktion

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications