2017-10-16 Höganäs

Högsta domstolen avslår överklagan – Höganäs får rätt till ökade pulvertransporter

Höganäs får rätt att transportera upp till 415 000 ton produkter om året från fabrikerna i Höganäs. Detta sedan Högsta domstolen (HD) beslutat att inte behandla överklagan som Länsstyrelsen skickat in. – Det innebär att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet, som i dagsläget ger arbete till 700 personer i bygden, säger Anders Bergman, projektledare för miljöansökan.

Det miljötillstånd som Höganäs fick i december 2015 innebar både rätt till att öka produktionen till önskad nivå, men även en begränsning av lastbilstransporten av färdiga produkter upp till 350 000 ton.

– För att kunna öka vår produktion utefter vår kapacitet är det viktigt att vi kan transportera upp till 415 000 ton, berättar Pernilla Nydahl, miljöchef. En begränsning på 350 000 ton skulle bara tillåta en mycket liten produktionsökning för oss.

Höganäs överklagade begränsningen och fick efter förhandlingar rätt i Mark- och miljööverdomstolen att transportera 415 000 ton. Länsstyrelsen överklagade denna dom till Högsta domstolen, som i tisdags beslutade att inte ta upp ärendet.

Det innebär att transporttillståndet på 415 000 ton fortfarande gäller och Höganäs kan fortsätta utöka sin produktion utefter möjlig kapacitet.

– Efter beslutet från Högsta domstolen kan inte Länsstyrelsen överklaga igen. Det betyder att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet i Höganäs och vi får också lov att ha större volymer råmaterial på området, i enlighet med det nya miljötillståndet, säger Pernilla.

Läs domstolsbeslutet

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications