2017-06-20 Höganäs

I höst färdigställs norra delen av invallningen

Under hösten påbörjar Höganäs arbetet med att färdigställa den norra delen av invallningen längs fabriksområdet. Slagg från tidigare produktion kommer att forma en kulle, som sedan besås med gräs.

2004 fick Höganäs tillstånd att fortsätta deponera slagg upp till en höjd av 25 meter över havet på invallningen, Höganäs deponi. I dag transporteras slagg, som främst består av tunnelugnsslagg från Svampverket, till invallningen ungefär tre gånger i veckan.

- Slaggen består huvudsakligen av kol, kalk och bergmineraler och materialet är inert. Det betyder att materialet varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt, förklarar Pernilla på Höganäs miljöavdelning. Dessa material bryts heller inte ned biologiskt eller inverkar på andra material som de kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa.

För att minimera eventuella störningar under arbetets gång, som diffus damning och buller, ställer Höganäs stränga krav på anlitade entreprenörer. Tidigare byggd vall kommer också skydda mot störningar.

- Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018, säger Pernilla. När arbetet är klart och all slagg har lagts på vallen kommer vi att täcka den med lera och matjord och sedan så gräs på detta.


6/20/2017, 1:17 PMDet gröna området visar den norra delen av invallningen

 

Fakta/Så bygger vi invallningen

  1. Slagg (en restprodukt från produktionen av järnpulver), som lagrats från 2006 fram till i dag, grävs upp och används som konstruktionsmaterial till de nya vallarna.
  2. Området bevattnas för att hindra dammspridning när arbetet pågår.
  3. Slaggen läggs som en kulle på invallningens norra del där den högsta delen kommer att uppgå till en höjd på ca 19 – 20 meter över havet
  4. Ett 30-35 centimeter tjockt lager lera läggs på slaggen.
  5. Ovanpå leran läggs ca 20 centimeter matjord som besås med gräs.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications