2017-09-05 Halmstad

Inte en droppe till spillo

Det är dags igen för ett nummer av Insikt, Höganäs AB:s nyhetsbrev om vår verksamhet här i Halmstad.

Sedan sist har du kanske läst eller hört nyhetsrapporter om vårt Atomiseringsverk. I en tid av vattenbrist riktas blickarna mot oss som en storförbrukare av vatten i Halmstad kommun. Vi har sedan flera år åtskilliga initiativ på plats för att i möjligaste mån återvinna och återanvända det vatten vi använder i produktionen. Därför var vi också glada över att bli omnämnda som ett gott exempel på hur företag kan arbeta proaktivt med sin vattenförbrukning. 

Under maj och juni inträffade tre incidenter i vår verksamhet. Våra kunniga medarbetare följde säkerhetsrutinerna till punkt och pricka och samarbetade som alltid väl med räddningstjänsten. Ingen människa kom till skada vid händelserna, men inte desto mindre tar vi dem på stort allvar. Till exempel genomför vi rotorsaksanalyser för att ta reda på vad som startade händelseförloppen. Endast på så sätt kan vi lära och göra våra arbetssätt ännu säkrare.

I det här numret av Insikt möter du både en familj som jobbat på verket i fyra generationer, och några av våra ambitiösa unga sommarjobbare, som testar yrkeslivet hos oss.

Trevlig läsning!

Charlie Wedell
Platschef, Atomiseringsverket

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications