2017-11-28 Höganäs

Keramikarvet räddas av stiftelse

Saltglaserad keramik har varit ett signum för Höganäsbygden sedan 1800-talet. Efter flera års diskussioner ska kulturarvet nu räddas ­genom en ny stiftelse. Parallellt med den nya stiftelsen lever traditionen vidare genom drejaren Anders Johansson.

Det hänger en världskarta dekorerad med små färgglada nålar i drejaren Anders Johanssons kombinerade verkstad och butik i Höganäs Saluhall.

– Det är andra sommaren den hänger uppe. Varje gång jag har utländska besökare får de sätta upp en nål på landet de kommer ifrån. Det har blivit ganska många nu.

Anders Johansson var 17 år när han för snart 35 år sedan började jobba i den gamla lerkärls­fabriken. Sedan 2012 utgör lokalerna en saluhall med restaurang och butiker – och så Anders Johanssons verkstad, där bygdens tradition med saltglaserad keramik hålls vid liv.

– Det är kanon att få verka i ett sådant här sammanhang. När jag började här var ju hela huset keramikverkstad. Med saluhallen fick verksamheten ett lyft. Särskilt restaurangen lockar många besökare, även till mig, säger han.

Han vittnar om en hård bransch, som visser­ligen går bra försäljningsmässigt, men som kräver mycket arbete, året om.

– Jag sköter i princip allting själv, från att dreja och bränna till att hålla butiken öppen. Han har börjat med nätförsäljning. Muggar säljer alltid bra, liksom de små saltkaren.

 


Anders Johansson var 17 år när han började jobba i Höganäs AB:s lerkärlsfabrik. 35 år senare håller han hantverkstraditionen vid liv.

Just den här dagen drejar han ett specialbeställt exemplar av det klassiska brännvinskruset – det berömda som står omskrivet i August ­Strindbergs ”Hemsöborna”. Det har snart gått 200 år sedan Höganäs AB startade lerkärlstillverkning i syfte att tillvarata leran som togs upp under kolbrytningen. Den storskaliga produktionen lades ned på 1950-talet och sedan några år är Anders Johansson ensam om att föra traditionen vidare. Under lång tid har det pågått diskussioner mellan Höganäs AB, kommunen och Höganäs Keramiskt center om att grunda stiftelsen Saltglaserat för att rädda arvet.

Diskussionerna har dragit ut på tiden, men i september klubbade kommunfullmäktige beslutet. Tre personer är tänkta att sitta i styrelsen – Ulf Molin från Keramiskt center, en person från kommunen samt en ordförande som Stawfordska sällskapet, Höganäs AB:s historikgrupp, utser.

Anders Johansson ser positivt på bildandet av stiftelsen.

– En stiftelse skulle kanske kunna finansiera en lärling. Det är ju jättebra om hantverket kan leva vidare och i det arbetet bistår jag gärna med min kunskap.

Fakta Saltglaserat
  • 1835 startade Höganäs AB lerkärlstillverkning för att tillvarata leran som togs upp under kolbrytningen.
  • När det gick som bäst hade fabriken tio brännugnar där leran omvandlades till bruks- och prydnadsföremål.
  • Den storskaliga keramiktillverkningen upphörde på 1950-talet.
  • Varumärket Saltglaserat ägs fortfarande av Höganäs AB. När stiftelsen Saltglaserat bildas är tanken att de patent och licenser som Höganäs AB har ägt vad gäller keramiken ska föras över till stiftelsen.

Text: Hanna Johansson  Foto: Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications