2017-11-28 Halmstad

Nya åtgärder ska hindra olyckor

Modifierade slaggvagnar ska förhindra en upprepning av den i­ncident som inträffades i våras på Atomiseringsverket. Händelsen har utretts och med nya säkerhetsåtgärder ska riskmomentet nu vara bortbyggt.

Det var i mitten av maj som händelsen inträffade inne på stålverket. En slaggpotta skulle lyftas upp på en hjullastare med slaggvagn för att sedan köras ut. Men under lyftet lossade en av krokarna och slaggpottan vred sig. En del av slaggen skvätte ut, men pottan tippade aldrig helt och chauffören som körde, Charlie ­Nerman, var snabbt ute ur hytten.

– Det kom som en överraskning. Liknande incidenter har hänt på andra stålverk, men inte här hos oss. Produktionen stängde direkt och vi som arbetade samlades för att prata om händelsen. Det är klart att jag var lite chockad, men det är inget som jag har burit med mig, säger han.

Lisbeth Kullberg är samordnare för kvalitet, miljö och säkerhet i Halmstad. Hon berättar att direkt efter händelsen spärrades området av och räddningstjänst kom till platsen eftersom det fanns risk för brand.

– Ett par timmar senare kunde alla som var i tjänst samlas och prata igenom händelsen. Dagen efter tog en särskild grupp ansvar för att göra en riskbedömning för de nödvändiga åtgärder som ­behövde göras för att kunna starta driften igen. Vi gjorde en grundorsaksanalys som innebär att vi noggrant gick igenom incidenten för att kunna analysera orsakerna till det som hänt, säger hon.

 
Lisbeth Kullberg, samordnare för kvalitet, miljö och säkerhet på Atomiseringsverket.

Att Höganäs AB har kameror inne i Atomiseringsverket var till stor hjälp i uppföljningsarbetet. På filmerna kunde analysgruppen konstatera att inga fel hade begåtts utan att slaggpottan helt enkelt hade vridit sig då den kommit ur balans.

– Första långsiktigt korrigerande åtgärden var att fjärrstyra lyftet av slaggpottan upp på slaggvagnen. Då står chauffören på behörigt avstånd. Andra långsiktigt korrigerande åtgärden är att vi ändrar slaggvagnarna så att krokarna som lyfter pottan låses fast helt och hållet och inte kan åka ur, säger Lisbeth Kullberg.

Modifieringen genomfördes i månadsskiftet oktober och november. Ett nytt lock på slaggvagnen kommer också att minska risken för att slaggen stänker över då den transporteras inom området. Charlie Nerman tycker det är bra att Höganäs nu ser över rutinerna och bygger om slaggvagnarna.

– Det känns bra att kunna fjärrstyra lyftet i stället för att sitta inne i hytten och göra det. Man får betydligt bättre överblick. Sedan känns det alltid lite synd att man hamnar i ett riskmoment innan det sker en förändring. Samtidigt måste jag säga att jag tycker Höganäs tar säkerheten på allvar. Det känns bra, säger Charlie Nerman.

Vad är en slaggpotta?

En slaggplotta väger mellan 12 och 13 ton och innehåller cirka 5 ton slagg. Slaggen är delvis stelnad när pottan ska lyftas upp på en slaggvagn för transport ut ur stålverket. De delar som ännu är flytande håller en temperatur på omkring 1 600 grader. Slaggen tippas i en slaggficka utomhus där den kyls av.

 

Text: Görrel Espelund  Foto: Andreas Karlsson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications