2017-05-16 Höganäs

Oljetank hittad där nya labbet byggs på Bruksgatan

En gammal oljetank har hittats i marken på platsen där Höganäs nya laboratorium byggs. Risk finns att olja har förorenat marken runt tanken och därför har markprover nu skickats för analys.

I samband med schaktning för bygget av det nya laboratoriet på Bruksgatan påträffades i förra veckan ett par ledningar i marken. Därför grävde man litet djupare och fann då tanken.

– Tanken innehåller någon typ av brännolja, berättar Pernilla Nydahl, samordnare för yttre miljö på Höganäs AB:s miljöavdelning. Det är en form av underjordstank, vilket var vanligt att man använde förr i tiden.

Tanken innehöll rester av olja och vatten. Innehållet har sugits upp med slamsug och tagits omhand av Ohlssons. Själva tanken är flyttad till en container och kommer också att tas om hand.

– Nu undersöker vi eventuella föroreningar i marken runt tanken, berättar Pernilla. En extern konsultfirma har tagit prover och vi väntar svar inom ett par dagar. När vi fått resultaten så kan vi bedöma hur vi lämpligast går vidare.

Platsen där tanken hittades ligger inom ett gammalt industriområde där det legat ett antal fabriksbyggnader genom årens lopp.

– Tanken fanns inte med på någon tidigare ritning över platsen, berättar Mats Larsson, som är projektledare för det nya labbet. Det är för tidigt att säga något om eventuella konsekvenser för byggprojektet. Men vi är glada att vi hittade tanken. Nu har vi möjlighet att ta hand om den på rätt sätt.​

Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications