2017-06-12 Höganäs

Restvärme och koldioxid kan ge 60-80 nya jobb

Idag tar WA3RM och Höganäs AB nästa steg i sitt samarbete för att återanvända restvärme och koldioxid från Höganäs produktion. Målet är att etablera någon form av odlingsverksamhet och WA3RM bjuder nu in fem aktörer att lämna in förslag.

– Vi vill bidra till lokalsamhället så mycket som möjligt, säger Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör på Höganäs AB. Genom att leverera restvärme och koldioxid kan vi både förbättra miljön och bidra till nya arbetstillfällen.

Det var i september i fjol som WA3RM och Höganäs AB offentliggjorde sina ambitioner att tillsammans utvinna och återanvända restenergi och koldioxid från metallpulverproduktionen i Höganäs. Då hade en förstudie genomförts, vilken visade att det fanns både restvärme och koldioxid i tillräcklig mängd för att driva någon typ av odlingsverksamhet, till exempel växthus eller fiskodling. Nu sluter företagen ett långsiktigt avtal.

– Vi är mycket glada över att kunna signera detta långsiktiga restvärme- och koldioxidleveransavtal med Höganäs. Det är ett avgörande steg för att skapa en av världens mest moderna och energieffektiva restvärmedrivna växthusodlingar. Vi är imponerade av Höganäs AB:s framsynthet och vilja att låta restprodukter bli en resurs för att skapa en regenerativ grönsaks- och fiskproduktion, säger Michael Wiegert, medgrundare i WA3RM.

– För Höganäs är det viktigt att vi ständigt minskar vår påverkan på miljön, säger Nicklas Lång. Med det här projektet kan vi se till att annars oanvänd restvärme och koldioxid kommer till nytta i det lokala näringslivet och därmed minskar samhällets totala resursanvändning.

Planen är att projekteringen av odlingsanläggningen startar under hösten. Beräkningar idag visar på att mellan 60 och 80 arbetstillfällen kan skapas.6/12/2017, 8:26 AM 

Mer om WA3RM

WA3RM grundades i Lund år 2015 och är en spinn-off från det arbete som utfördes av energi­divisionen på forskningsanläggningen European Spallation Source.

WA3RM utvecklar regenerativa industrier, som genom att återanvända restströmmar från tung industri i kombination med ny teknologi, biologiska processer och hållbart kapital, producerar livsmedel, bränsle, foder och andra vitala råvaror. WA3RM har en lång samlad erfarenhet från energiområdet, finansiering, management och entreprenörskap.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications