2017-04-26 Halmstad

Så går arbetet till på atomiseringsverket

Atomiseringsverket i Halmstad förvandlar vanligt metallskrot till järnpulver. Men hur går det egentligen till? Följ med Insikt på en guidad tur genom de avgörande produktionsstegen.

Steg 1: Välj skrot
Ungefär 75 procent av råvaran som atomiseringsverket omvandlar till järnpulver är återvunnet skrot från verkstäder och fabriker. Metallskrotet kan vara allt från kylskåp till bildelar och väljs ut i enlighet med Höganäs AB:s stränga kvalitetskrav. Beroende på det aktuella receptet kan skrotet blandas med till exempel järnsvamp eller tackjärn.

Steg 2: Smält ner skrotet
Den utvalda råvaran placeras i en ljusbågsugn där skrotet hettas upp till 1 600 grader och smälts till flytande form. Därefter ska smältan renas och oönskade element avlägsnas. Efter avslutad behandling överförs det smälta stålet till en skänk som rymmer 50 ton.

Steg 3: Justera temperatur och kemi
Skänken transporteras vidare till skänkugnen. Här finjusteras smältans kemiska innehåll och temperaturen jämnas ut.

Steg 4: Atomisera det flytande stålet
Inför den avancerade atomiseringsprocessen lyfts skänken 15 meter upp i luften och placeras i ett stativ. Det smälta järnet rinner genom ett munstycke och ner i en gjutlåda vartefter järnet träffas av vattenstrålar med högt tryck. Strålarna sönderdelar det flytande järnet till fina droppar som svalnar snabbt.

Steg 5: Torka järnpulvret
Efter atomiseringen har det flytande järnet omvandlats till en slags ”slurry” som ska avvattnas och torkas till pulverform. Efter ytterligare behandling får järnpulvret en definierad fördelning av partikelstorlek och densitet.

Steg 6: Skicka vidare för slutbehandling
Atomiseringsverket producerar årligen omkring 200 000 ton järnpulver uppdelade i 15 olika kvaliteter som antingen är låg- eller olegerade. Varje dag avgår 12 till 14 lastbilar fyllda med 40 ton järnpulver vardera från Halmstad till Höganäs för vidareförädling.

Spillvärme blir fjärrvärme

Att ta till vara alla resurser och inte låta något gå till spillo är ett viktigt mål för Höganäs. Därför används rökgaserna från den stora smältugnen till att värma vattnet som går ut i Halmstads fjärrvärmenät. Vid full drift har återvinningssystemet en maxkapacitet som motsvarar värmebehovet för omkring 2 000 villor.

Höganäs tar vara på restprodukter

I samband med järnpulvertillverkningen uppstår omkring 35 000 ton restprodukter årligen. Av denna mängd hittar 5 000 ton tillbaka till produktionen. Men för att ta vara på så mycket material som möjligt kan övriga restprodukter omvandlas till exempelvis Petrit®, som används vid tillverkning av stenull och som vattenfilter för att rena vatten och filtrera bort fosfor. En annan restprodukt som återanvänds är det zinkrika stoft som fångas upp och filtreras ut ur röken från smältprocessen.

Atomiseringsverket

Grundat: 1991/1992.
Produkter: låg- och olegerat järnpulver.
Årlig produktion: 200 000 ton.
Antal anställda: cirka 100.

Järnpulver

Utvinns ur järnskrot som smälts och atomiseras (sönderdelas av vattenstrålar med högt tryck). Järnpulver har en låg porositet, hög densitet och används bland annat vid tillverkning av komponenter till bilindustrin.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications