2017-09-06 Halmstad

Varm i kläderna

1650 grader. Det är temperaturen som en ugn måste uppnå för att kunna omvandla metall från fast till flytande form. Vi har talat med teknikern Tommy Svensson, som har arbetat med atomiseringsverkets ugnar i över 17 år.

Att smälta skrot till flytande metall kräver enorma krafter och ett säkerhetstänk utöver det vanliga. I 17 år har teknikern Tommy Svensson arbetat med de metallsmältande ugnarna i Halmstad, de senaste två åren har han varit ansvarig för dem.

– Min huvudsakliga uppgift är att jobba med rutinerna för driften och se till att alla skiftlag arbetar likadant. Tydliga arbetsrutiner utan överraskningar är viktigt när man jobbar med material som hettas upp till 1 650 grader. Men hur går det egentligen till när solitt skrot blir flytande metall?

– Till att börja med lastas två korgar med 25 ton skrot vardera. För att göra det använder vi en materialhanterare som ser ut ungefär som en grävmaskin. Innehållet i den ena korgen matas in i den första ugnen, ljusbågsugnen. Operatören slår därefter på strömmen som hettar upp ljusbågarna i ugnen tills de blir tillräckligt varma för att smälta materialet, förklarar Tommy. Sedan fyller vi på med innehållet ur den andra korgen och smälter det också.

Det tar omkring 60 minuter att smälta 50 ton skrot i ljusbågsugnen. Efter att stålet har tappats ur ugnen ska det in i nästa. En kran som hänger från taket, en så kallad travers, lyfter upp skänken och fraktar den vidare till skänkugnen.

– I den här ugnen är det lite mer finlir. Här kan vi justera smältans kemiska kvalitet, jämna ut temperaturen och mängden legering.

I dag arbetar omkring 20 personer med smältprocessen i Halmstad. 15 av dem är verksamma i driften, medan resten sköter förebyggande underhåll, säkerhet och processutveckling bland mycket annat. Tommy räknar med att de dagligen smälter 17 stycken 50-tonslass – sammanlagt 850 ton – och av ett sådant lass blir det omkring 48 ton metallpulver.

Pulvret siktas och det som inte går vidare till produktion återvänder till ugnen för att smältas om. Uppskattningsvis smälter de omkring 200 000 ton metall på ett år.

Men är det inte farligt att jobba med ugnar som värms upp till över 1 600 grader?

– Att jobba med ugnarna är inte alls lika farligt som det var förr. Förr i tiden tog man prover på det flytande stålet genom att öppna en lucka i ugnen och sticka in en tre meter lång pinne med en skopa i ena änden. När vi talar om sådana krafter kan det flamma ut eldslågor eller stänka stål. Numera använder vi robotar för att ta sådana prover, säger han.

En av Tommys viktigaste arbetsuppgifter är att se över säkerhetsrutinerna. Det är ett konstant utvecklingsarbete. Ambitionen framöver är att flytta driften från golvet till ett kontrollrum där operatören övervakar smältningen snarare än att vara direkt delaktig i den. Enkelt kan man säga att maskiner tar över de farliga arbetsmomenten medan personalen gör allt som kräver snabba beslut, erfarenhet och god planering. Mycket har hänt med smältprocessen genom åren.

Tekniken har gjort arbetet säkrare och mer resurseffektivt. Men hettan, den borde väl ändå vara densamma?

– Ugnen är såklart varm, men den är klädd med plåtar och kyls ner med vatten. Det är inte så varmt som man tror. På vintern kan man faktiskt gå här och frysa, avslutar Tommy Svensson.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications