2017-11-28 Halmstad

Vattenstopp i Halmstad

I samband med vattenbristen i Halmstad kommun ser Höganäs AB:s Atomiseringsverk över sin egen vattenkonsumtion. Bland annat genom att ersätta dricksvatten med havsvatten vid kylning av restmaterial

– Därför har vi heller aldrig funderat på vår vattenkonsumtion. Men det är klart att när vi har brist på vatten ska vi inte använda dricksvatten för att kyla ner slagg, tillägger han.

I samband med järnpulverproduktionen i Halmstad uppstår omkring 20 000 ton restprodukter årligen. En del av dessa går tillbaka till produktionen, men det mesta kyls ner och säljs vidare. Normalt sett kyls slaggen med vanligt dricksvatten, därefter krossas och siktas den för att återanvändas bland annat i tillverkning av stenull, slaggasfalt och vattenfilter.

Atomiseringsverket är en av Halmstad kommuns största vattenkonsumenter och förbrukar årligen 25 000 kubikmeter vatten enbart för att kyla slaggen. Men den totala vattenförbrukningen ligger flera gånger högre än så.

Sedan i våras pågår arbetet med att få ner vattenanvändningen, bland annat genom att genomföra tester där havsvatten från Laholmsbukten används för att kyla ner slaggen. De prover som tagits för att kontrollera hur saltvattnet påverkar kvaliteten och kloridhalterna i produkten har sett bra ut.

– Vi är försiktigt optimistiska, men vi är fortfarande i teststadiet och ska detta genomföras i industriell skala krävs såklart nya investeringar, säger Freddy Jantaman.


”Vi har aldrig upplevt en liknande vattensituation tidigare”, säger Freddy Jantaman, godsmottagning och produktionsservice.

Havsvatten kan användas till fler ändamål än att kyla restprodukter. Atomiseringsverket har även börjat dammbekämpa vissa vägar inom området med havsvatten i stället för dricksvatten. Detta efter ett förslag som kom från den arbetsgrupp som bildades i våras med representanter från företaget och Halmstad Energi och Miljö. Gruppens mål är att identifiera och undersöka olika sätt för att minska vattenförbrukningen.

– Än så länge är det mesta på idéstadiet, men vi tittar på hela fabriken för att se vad vi kan göra på sikt, säger Freddy Jantaman.

Ludvig Nyström, produktions­utvecklingsingenjör, har också varit inkopplad i vattenprojektet. Hans uppgift har varit att kartlägga vattenflödet i stålverket och vart det tar vägen.

– Jag har även tittat på mer specifika saker för att se hur vi kan minska vattenförbrukningen. Ett exempel är att hitta alternativ till dagens slaggdämpning inne i verket. I dag använder man vatten, men tanken är att lugna slaggen med recirkulerad slagg i stället. Förutom att man kan spara vatten är det intressant eftersom det skulle kunna förbättra arbetsmiljön, säger Ludvig Nyström, och tillägger:

– Vattenfrågan är väldigt viktig ur ett hållbarhetsperspektiv och i och med vattenbristen i Halmstad är frågan mer aktuell än någonsin.

Text: Görrel Espelund
Foto: Andreas Karlsson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications