2017-11-10 Höganäs

Vi är igång – norra delen av invallningen färdigställs

Nu är arbetet igång med att färdigställa den norra delen av invallningen längs Höganäs fabriksområde. Slagg från tidigare produktion kommer att forma en kulle, som sedan besås med gräs.

2004 fick Höganäs tillstånd att fortsätta deponera slagg upp till en höjd av 25 meter över havet på invallningen, Höganäs deponi. I dag transporteras slagg, som främst består av tunnelugnsslagg från Svampverket, till invallningen ungefär tre gånger i veckan.

I den här etappen beräknas ca 70 000 kubikmeter flyttas och bilda en kulle där toppen kommer att ligga på 20 meter över havet. Högsta höjden just nu ligger på 12 meter över havet.

– Slaggen består huvudsakligen av kol, kalk och bergmineraler och materialet är inert. Det betyder att materialet varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt, förklarar Pernilla på Höganäs miljöavdelning. Dessa material bryts heller inte ned biologiskt eller inverkar på andra material som de kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa.

För att minimera eventuella störningar under arbetets gång, som diffus damning och buller, ställer Höganäs stränga krav på anlitade entreprenörer. Tidigare byggd vall kommer också skydda mot störningar.

– Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018, säger Pernilla. När arbetet är klart och all slagg har lagts på vallen kommer vi att täcka den med lera och matjord och sedan så gräs på detta.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications