2018-10-18 Höganäs

Allt ljus på energiutmaningen

Redan 2010 slog Höganäs AB fast ett mål för energieffektivisering. Elförbrukningen skulle minska med tio procent på tio år. Drygt ett år före målgång ligger företaget i fas. En del i framgången har varit övergången till LED-belysning.Höganäs AB:s industriområde sover aldrig. I Svampverket och Pulververket, verksamhetens hjärta, pågår arbetet dygnet runt. Lokalerna är stora med långa gångar och många trappor. Vid bandugnarna stiger värmen och ljudnivån. Varje år tillverkas 380 000 ton metallpulver i Höganäs för en global marknad. Det är högt i tak inne på verket och ljuskällorna uppe i taket kastar ett vitt sken över arbetet.

– När vi inledde arbetet med att byta ut vår gamla belysning till LED fick vi testa en hel del armaturer innan vi hittade tillräckligt bra kvalitet. Sedan startade projektet på allvar 2013 och nu vi har nästan hunnit byta allt, både inomhus och utomhus.

Det är en stor kostnad investeringsmässigt, men de nya lamporna har en livstid på minst tio år. De gamla lamporna fick bytas vart tredje år, säger Rasha Al-Janaby, elkraftsingenjör på Höganäs AB.

Ytterligare en energibesparande åtgärd är att LED-belysningen kombinerats med rörelseindikering. När ingen vistas i lokalerna går lamporna ner i sparläge, något som inte enbart sparar energi utan även förlänger livslängden på de nya lamporna.

Det har snart gått nio år sedan Höganäs AB slog fast målet för företagets interna energiutmaning. På tio år, med start 2010, skulle energiförbrukningen på Höganäs AB:s anläggningar globalt minskas med tio procent. Exakt hur de olika fabrikerna sparar energi skiftar. Det finns ingen universalmetod för att uppnå målen eftersom förutsättningarna skiljer sig från land till land och mellan olika världsdelar.
Peter Struwe, automationschef för Pulververket och Svampverket är nöjd med hur arbetet har gått på anläggningen i Höganäs.

– Vi har gjort stora energibesparingar redan och i Pulververket har vi satt ett ännu högre mål. Fram till 2020 hoppas vi kunna minska elförbrukningen med 20 procent jämfört med 2010. Även behovet av naturgas som används för att elda i våra ugnar har gått ner med drygt 15 procent, säger han.

Det har främst handlat om att hitta nya tekniska lösningar som är energisnåla, men också om nya arbetsrutiner. Ett exempel är att konsekvent stänga av alla maskiner som inte används.

– När vi köper in ny utrustning tittar jag noggrant på motorernas energiklass och hur stora tomgångsförlusterna är på transformatorer. Sammanlagt kan det bli till stora energibesparingar, säger Rasha Al-Janaby.

Peter Struwe fyller i:
– Med övergången till LED har vi halverat energimängden som går till belysning. Billigast och enklast är att ersätta vanliga lysrör med LED i befintliga armaturer, alternativt sätter vi upp helt ny armatur.

– Energiutmaningen har också ökat medvetenheten bland våra medarbetare, det finns en stor förståelse för att vi måste spara energi både ur ett ekonomiskt perspektiv och för miljöns skull, säger Peter Struwe.

Inne på verkstaden träffar Insikt John Munk, en av Höganäs elektriker som varit engagerad i projektet.

– Spontant tycker jag att ljuset från LED-lysrör är bättre att jobba i för oss i verkstaden. Det har egentligen inte varit några särskilda svårigheter att installera och byta till LED. Det har mest varit roligt. Jag är också med och bygger om ugnarna för att spara naturgas och jag tycker Höganäs står sig bra ur ett miljöperspektiv. Det är viktigt tycker jag, säger han.

Även om sparmålet har uppnåtts kommer arbetet inte att avstanna.

– I början gjorde vi det enkla, det som var mest självklart och som gjorde att vi snabbt kunde spara mycket el. Men det här är något som aldrig tar slut. Det kommer hela tiden ny teknik som gör att vi kan spara mer energi i våra olika processer, säger Peter Struwe.

Fakta – Energiutmaningen

Höganäs energiutmaning innebär att hela koncernen ska minska sin energiförbrukning med tio procent fram till 2020 jämfört med år 2010. Med två år kvar har energieffektiviseringen gett bra resultat. I fjol låg minskningen på sju procent.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications