2018-04-06 Höganäs

"Äntligen är vi i mål!"

Efter åtta år av turer och returer har Höganäs AB:s miljöansökan blivit godkänd av Högsta domstolen.

Höganäs AB påbörjade arbetet med sin senaste miljöansökan 2010. Men det var inte förrän förra året som tillståndet gick igenom.

– Äntligen är vår miljöansökan avklarad. Nu är vi i mål. Det har överklagats och ritats om, men nu har vi gått igenom hela processen, säger Anders Bergman som är miljöchef på Höganäs AB och har lett arbetet med miljöansökan.

Vad är det för miljöansökan och varför är den viktig?

– Det är tillståndet som styr hur mycket metallpulver vi får tillverka och transportera. Vi lämnade in vår ansökan i oktober 2013. Då var det Höganäs AB, Höganäs Sweden AB och Höganäs Hamnbyggnads AB som hade gått ihop gemensamt, men vi hade pratat med Länsstyrelsen långt innan dess. I oktober 2017 fick vi det sista som krävdes för att ta miljöbeslutet i anspråk.

Efter förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen fastställdes ett villkor för Höganäs AB om årliga lastbilstransporter av färdiga produkter till högst 415 000 ton. Länsstyrelsen överklagade Mark- och miljööverdomstolens utslag till Högsta domstolen. I slutet av 2017 året avslog slutligen Högsta domstolen Länsstyrelsens begäran om överklagan, vilket betyder att alla förhandlingar nu är avslutade. Det nya tillståndet ger Höganäs möjlighet att utveckla verksamheten i hamnen till även export av färdiga produkter.

– En sådan här omställning måste vara ekonomiskt skälig, säger Anders Bergman. Av miljöskäl är den tveksam om vi inte kan fylla båtarnas fraktutrymme. Det nu fastställda villkoret för transporter av färdigt gods på landsväg ger oss möjlighet att hitta brytpunkten när miljö, kunder och företaget drar nytta av omställningen.

Vad betyder miljötillståndet för Höganäs AB?

– Att vi har fått vårt miljötillstånd ger oss en planeringshorisont som tillåter oss att utvecklas här i Höganäs. Under 2016 transporterade vi ungefär 300 000 ton färdiga produkter med lastbil, vilket blir omkring 50 bilar per dag. Framöver avser vi att bygga ut hamnen, vilket förstås lär påverka mängden lastbilstransporter. Men fram till dess är det bra att vi kan fortsätta transportera vårt gods på vägarna.

Det nya miljötillståndet ger också företaget rätt att öka den årliga produktionen. De får nu lov att tillverka upp till 570 000 ton metallpulver, 20 000 ton metallkomponenter och 300 000 ton TU-kalk – som Höganäs AB säljer under namnet Petrit® T. Även mängden in- och utgående gods som de får hantera i hamnen utökas till 800 000 ton.

– Vi är väldigt glada för det här. Det är så vitt jag vet första gången som vi har fått alla våra yrkanden godkända i en och samma ansökan. Det har gått väldigt bra, men det har tagit lång tid. Vi tolkar det som att vi tar ansvar för miljön. Det är en fröjd att leda en sådan här prövning när man har så många seriösa medarbetare, som värnar om miljön och gör det möjligt.

Betyder detta att ni kommer att anställa fler medarbetare?

– Det finns ingen rak korrelation mellan vår produktion och antalet anställda. Men det är klart att det här miljötillståndet underlättar för oss att ha kvar vår verksamhet i Sverige och fortsätta utvecklas här.

Miljöansökan

2010
Dialog med Länsstyrelsen.

2011
Förberedelse av ansökan.

2012
Samråd med Läns­styrelsen, kommun och andra intressenter, till exempel boende i Höganäs.

2013
Ansökan ­skickas till mark- och miljö­domstolen. Remissrunda.

2014 Vår/sommar
Komplettering av ansökan.

2015
Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan yttra sig om den sökta verksamheten.

2015 Höst
Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2015
Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2016
Länsstyrelsen överklagar ansökan.

2017
Högsta domstolen avslår Länsstyrelsens begäran om överklagan – Höganäs AB får rätt.

2018
De nya bestämmelserna om ökade pulvertransporter träder i kraft.

Text: Jimmy Håkansson Foto: Anders Andersson

 

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications