2018-08-30 Halmstad

Finmaskig granskning säkrar kvaliteten

För att producera järnpulver av världsklass krävs ständiga kvalitetskontroller. På Atomiseringsverket i Halmstad har Annie Vuoleva och Claudia Nicoletti det ansvaret.

”Det vi på kvalitetskontrollen gör syns inte så ofta. Och det är ju så det ska vara; om allt går som planerat behöver ingen tänka på att det finns en kvalitetskontroll i bakgrunden. Men vi känner definitivt att vi har en viktig funktion att fylla”, säger Annie Vuoleva, en av tre anställda på Atomiserings­verkets avdelning för kvalitetskontroll.

Hon och Claudia Nicoletti är i full färd med att byta en så kallad sikt – en stor, finmaskig duk som järnpulvret siktas genom för att säkerställa att det har rätt grovlek. Endast små avvikelser tillåts, men kontinuerliga kontroller avslöjar omedelbart felaktigheter. Därför är det mycket sällan som grovleken blir fel.

– Vi reagerar mycket tidigare än så och kan åtgärda eventuella brister. Det kan exempelvis handla om att en sikt är igensatt och behöver bytas. Vi vet aldrig exakt hur ofta det behöver göras så därför måste vi ha kontinuerlig koll, säger Claudia.

Kvalitetskontrollen sker dagtid och omfattar inte bara själva pulvret utan en lång rad andra delar av verksamheten, exempelvis maskinerna. De gör också så kallade gnistprover för att analysera de ämnen som förekommer i metallen. Även när produktionen står still görs minst tre kontroller varje dag. Annars kan det röra sig om 30 prover om dagen – eller fler.

– Eftersom vi även kalibrerar maskiner och kör tester så varierar det mycket hur många prover vi behöver ta, säger Annie.

En del av proverna från Atomiseringsverket skickas även vidare till anläggningen i Höganäs för ytterligare kontroll. Dit anländer prover för kvalitetskontroller från Höga­näs olika produktionsenheter tre gånger per dygn – och sammanlagt genomförs där omkring 55 000 analyser i månaden av råvaror, material i processen och slutprodukter innan de levereras till kund.

Annie och Claudia beskriver det som en dubbel­koll och säger att de själva dessutom kontroll­erar resultaten från dubbelkollen om det finns anledning. Det enda som helt överlåts till labbet i Höganäs är vissa rena kemianalyser.

– Eftersom vi befinner oss nära verksamheten så har vi en mer personlig relation till det vi gör än de som jobbar i Höganäs. Det gör att vi kan använda vår kunskap och erfarenhet från verksamheten som ett hjälpmedel, säger Annie.

Själv har hon arbetat 18 år på Atomiseringsverket. Under den tiden har hon hunnit jobba med de flesta momenten i produktionen. Claudia är nyare på arbetsplatsen, men har också hunnit skaffat sig erfarenhet från flera delar av verksamheten.

– Det är en liten arbetsplats, vilket gör att de flesta av oss som jobbar här har hyfsad koll på de flesta uppgifter. Det gör att vi kan hoppa in om det behövs. För oss som jobbar med kvalitetskontroll är det väldigt positivt eftersom vi då enklare förstår vilka brister som kan uppstå och varför, säger Annie.

Hon berättar att det ibland räcker att komma in på verket på morgonen för att man ska känna på sig om något inte stämmer. Hon tycker det är svårt att sätta ord på vad det är, men ofta visar det sig finnas grund för känslan när det uppstått. Hon tror att många av de anställda har samma intuitiva magkänsla och att det borgar för hög kvalitet i alla led.

– Ofta har någon redan upptäckt och åtgärdat fel innan vi ser det i våra kontroller, säger hon.

Både Annie och Claudia säger att de trivs bra på kvalitetskontrollen och att det finns ett inslag av detektivarbete, som gör det intressant.

– Det är ett roligt och varierat jobb. Vi har en massa olika uppgifter och det gör att det inte blir tråkigt. Dessutom kör vi ofta tester för att se om det blir bättre eller sämre med olika förändringar, och det gör det ännu mer spännande, säger Claudia.

Text: Andreas Karlsson Foto: Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications