2018-04-06 Halmstad

Fjärrvärmen tog priset

På Halmstads näringslivsgala 2017 tilldelades Atomiseringsverket förstaplats i kategorin miljö. Bakom framgångarna står ett gediget miljöarbete.

Att miljötänket genomsyrar Atomiseringsverket i Halmstad är känt sedan länge. Det är trots allt en verksamhet som bygger på återanvändning av skrot. Men när verket plockade hem ett prestigefyllt miljöpris i fjol var det framförallt satsningen på fjärrvärmen som lyftes fram som ett gott exempel.

Vad är det ni har gjort?

– Vi har tagit vara på rökgaserna som bildas i vår ljusbågsugn. Tidigare kyldes dessa rökgaser med öppna kyltorn och därmed släppte vi ut vattenånga i luften, säger Martin Tagesson, projektledare för fjärrvärmeprojektet, och tillägger:
– Nu har vi byggt om så att vi kan omvandla energin till fjärrvärme som vi levererar till Halmstads Energi och Miljö AB. Vi har gjort det tidigare i Höganäs kommun, där har vi levererat fjärrvärme i omkring tio år. Det är kul att vi nu gör detsamma i Halmstad.

Vilka utmaningar har ni stött på?

– Problemet med ljusbågsugnens energitillförsel är att den är oregelbunden. Två gånger i timmen behöver vi lasta den med skrot, och i samband med det går energin ner till noll. Om vi ska leverera fjärrvärme måste leveransen vara jämnt fördelad. Därför har vi byggt en ackumulatortank som innebär att vi sänker topparna och höjer dalarna och jämnar ut värmeleveransen till Halmstads Energi och Miljö. När vi lastar skrotet levererar vi noll megawatt till ackumulatorn, men under den tiden tar vi värmeenergi från ackumulatorn i stället.

Hur många hus i Halmstad använder sig av er fjärrvärme?

– Det beror på hur mycket vi producerar. I runda slängar levererar vi mellan 10 och 15 gigawattimmar om året, det motsvarar värmebehovet för omkring 700 villor.

Vad gör ni för att vinna ännu fler miljöpriser i framtiden?

– Tja, vad gäller fjärrvärmen undersöker vi möjligheten att ta hand om det övriga kylvattnet som vi kyler genom kyltorn. Framåt kan en värmeväxlare som sänker temperaturen på rökgaserna bli intressant, med det skulle vi kunna förbättra miljön i våra egna arbetsutrymmen och även producera mer fjärrvärme. Det vi tänker göra i år är att höja kylvattentemperaturen med fem grader, vilket gör att vi kan minska belastningen på våra kyltorn och samtidigt bättre utnyttja energin som vi delvis använder i vårt interna tilluftssystem, säger Martin Tagesson.

Motiveringen till miljöpriset

”Återvinner och uppgraderar metallskrot till en industriell marknad för metallpulver som ger möjlighet till effektiva lösningar inom många applikationer.

Samtidigt levereras överskottsvärme från produktionen som tas till vara i Halmstads fjärrvärmenät. Överskottet ersätter uppvärmning för motsvarande 500 villor vilket minskar utsläpp av CO₂ med 266 ton varje år jämfört med om fossilt bränsle använts.

Hela produktionsprocessen visar på ett miljötänk där de från råvara till leverans driver miljöarbetet medvetet för att möta kundernas och samhällets ökande krav.”

Text: Jimmy Håkansson  Foto: Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications