2018-12-11 Halmstad

Hallå där …

… Tommy Svensson, områdestekniker på Atomiseringsverket, om det intensiva arbetet att minska energi­förbrukningen.

På anläggningen i Halmstad pågår ständiga uppdateringar för att bättre hushålla med och ta tillvara energi i produktionen. Vilka är era senaste åtgärder?
– Den senaste stora investeringen handlar om att återvinna energin i rökgaserna som bildas i vår ljusbågsugn, i stället för att den energin försvinner ut i luften. Genom att koppla återvinningen till Halmstads fjärrvärmenät kan vi bidra med omkring två megawatt per år.

Vilka är vinsterna med investeringen?
– I nuläget handlar det inte om någon stor kostnadsbesparing för företaget, men det är en miljösatsning som är viktig för oss. Vi vill visa att vi gör vad vi kan för att hushålla med energin. Med den grundläggande installationen på plats kommer vi i framtiden att kunna koppla mer utrustning mot fjärrvärmenätet och på så sätt öka vårt bidrag och få större vinster, både för oss och samhället.

Vilka andra åtgärder genomför ni för att spara energi?
– Vi ser hela tiden över våra arbetssätt för att minska energiförlusterna och bli snabbare och mer effektiva. Mycket fokus ligger på ljusbågsugnen där energiförlusterna är som störst. När man smälter järn bildas slagg och genom att jäsa slaggen kan vi till exempel hålla kvar värme i ugnen och därmed minska energiförlusten med 10–15 kWh per ton järn.

Vad ser du för framtida potential att bli ännu bättre?
– Genom att uppdatera hydrauliken till ugnen kan vi spara en del och på sikt hoppas vi kunna investera i en ny ugn som är ännu mer energisnål.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications