2018-08-30 Halmstad

Höganäs laddar för ny miljöansökan

Efterfrågan på järnpulver ökar och Höganäs AB planerar att utöka verksamheten vid Atomiseringsverket i Halmstad inom några år. Därför förbereder bolaget nu en ny miljöansökan. Så här går det till.


”En miljöansökan är en lång process och tar flera år. Det vet vi av erfarenhet. Därför gäller det att börja i tid”, säger Pernilla Nydahl, samordningschef yttre miljö på Höganäs AB.

Atomiseringsverkets årliga produktion ligger på cirka 210 000 ton järnpulver per år och med nuvarande miljötillstånd kan man producera upp till 280 000 ton. I den nya ansökan vill bolaget sätta den övre gränsen till 400 000 ton järnpulver.

En av orsakerna till att Höganäs ansöker om ett utökat tillstånd för sin produktion är den stora efter­frågan på järnpulver, inte minst inom bilindustrin. Varje nytillverkad bil som rullar på vägarna innehåller ett antal kilo järnpulver. Järnpulver används också i bland annat vit­varor, för ytbeläggning, jordrening och i elmotorer.

På Atomiseringsverket håller man just nu på att förbereda ansökan som ska lämnas in till mark- och miljödomstolen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. Första steget är att internt göra en ingående teknisk beskrivning av dagens verksamhet och den verksamhet som man tänker sig med ett nytt miljötillstånd. Därefter följer ett samråd med berörda myndigheter, till exempel Länsstyrelsen, Halmstad kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

– Allmänheten kommer också att bjudas in till ett samråd där alla är välkomna att ställa frågor och komma med synpunkter. Exakt när samrådet ska äga rum är lite tidigt att säga, men vi kommer att meddela i god tid. Vi vill gärna involvera Halmstadborna på ett tidigt stadium för att berätta om våra planer att utöka verksamheten och för att höra deras frågor och funderingar, säger Pernilla Nydahl.

Parallellt med ansöknings­processen och samråden görs en miljö­konsekvens­beskrivning av verksamheten. Den skrivs av oberoende ­konsulter, bland annat för att det krävs special­kompetens för att kunna granska alla miljö­konsekvenser för mark­användning, buller och utsläpp till luft och hav med mera.

En utökad produktion kommer att medföra ett större antal transporter. I övrigt är utmaningarna mestadels tekniska.

– När ansökan och miljökonse­kvensbeskrivningen är klara kommer alla intressenter att få möjlighet att gå igenom materialet och få tid att tycka till. Det blir en remissrunda och därefter räknar vi med att få komplettera vissa avsnitt och svara på ytterligare frågor. Först därefter ska ansökan upp till beslut i domstolen. Miljötillståndet är helt avgörande för vad vi får göra och vilka begränsningar vi har, säger Pernilla Nydahl.

Detta händer med miljöansökan

2018
Internt arbete. Beskrivning av verksamheten.

2018
Dialog med Länsstyrelsen.

2018/2019
Samråd med Länsstyrelsen, kommun och andra intressenter, till exempel boende i Halmstad.

2019/2020
Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda.

2020
Komplettering av ansökan.

2021
Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan yttra sig om den sökta verksamheten.

2021
Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2021/2022
Utslag från mark- och miljödomstolen.

Följ arbetet med miljöansökan

Vill du följa arbetet med miljöansökan och få mer information om det kommande samrådet. Läs Insikt på papper eller på nätet.

Text: Görrel Espelund  Foto: Johan Peyron

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications