2018-04-06 Höganäs,Halmstad

Höganäs – nu även i Luleå

Sedan årsskiftet är Höganäs AB igång med verksamhet på den nya produktionsorten Luleå. Här tillverkas ett extremt rent och runt metallpulver som förväntas öppna dörrar till helt nya marknader.

Luleåföretaget Metasphere Technology har utvecklat en process för att tillverka de hårdaste kända materialen i sfärisk pulverform. Det är material med egenskaper som ingen tidigare kunnat framställa. Den unika tekniken kompletterar Höganäs egen tillverkning och tillåter att man smälter och atomiserar olika karbider och rena metaller som titan och aluminium.

– Genom den nya processen kan vi erbjuda designade, kundanpassade produkter till både nya och befintliga kunder, säger Sigurd Berg, utvecklingschef additiv tillverkning, som är på plats i Luleå varannan vecka under uppstarten av produktionslinan.

Luleåföretaget förvärvades i början av november 2017 och från pilotreaktorn i Norrbotten har de första leveranserna redan gått iväg till kunder i Tyskland. 
Metaspheres grundare Urban Rönnbäck, som leder arbetet i Luleå, gläds åt företagets nya ägare:

– Höganäs AB är en stark ägare med industriell bakgrund och långsiktig stabilitet. Det upplevs positivt av såväl oss som av våra kunder, varav flera länge gått och väntat på att produktionen ska komma igång, säger han.

Materialet som produceras används i applikationer såsom slitytor inom olje- och gruvindustrin. Det ingår exempelvis i produkter som svetstråd, slitplattor, tänder i krossar och borrkronor.

Framöver, när verksamheten skalat upp till industriell tillverkningsnivå, ser Sigurd Berg goda möjligheter för Höganäs att gå in på nya marknader med material från denna process. Några möjliga marknader är exempelvis turbinindustrin liksom dental- och medicinteknisk industri. Alla är områden med krav på extremt hög prestanda.

– Inom additiv tillverkning finns ett stort behov av innovativa material, säger Sigurd Berg och menar 3D-utskrivna metallkomponenter.

Just nu pågår arbetet med att färdigställa produktionsreaktorn, som ska vara i drift under tredje kvartalet 2018. I tillverkningsprocessen finns också en miljöaspekt som uppskattas av de nya ägarna.

– Tack vare designen och de höga temperaturerna i reaktorn är det möjligt att använda spill från olika tillverkningsprocesser som råmaterial. Vi tar tillvara spillet, minimerar materialåtgången och tekniken bidrar på så vis till hållbarhet i samhället. Det är något vi värnar om på Höganäs AB, säger Daniel Edman, marknadsutvecklare.

Text: Birgitta Lindvall Wiik  Foto: Tomas Bergman

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications