2018-12-10 Halmstad

Hur går en samrådsprocess till?

Höganäs Sweden AB:s Miljöchef Pernilla Nydahl svarar.

Vad är ett samråd?
– När ett företag ansöker om ett nytt miljötillstånd samråder man med både myndigheter och allmänhet, för att de ska kunna lämna synpunkter och ställa frågor. Då har både myndigheter och enskilda personer chansen att uttala sin syn på hur företaget påverkar omgivningen. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om samrådsprocessen.

Vilka mer än vi som bor i Halmstad kan delta i samrådsprocessen?
– Vi inleder samrådsprocessen med möten under 2019. Till det första mötet bjuds ett antal berörda myndigheter in, till exempel kommunala nämnder, Naturvårdsverk­et, Fiskeriverket och Jordbruksverket. Därefter hålls ett öppet samrådsmöte. Förutom allmänhet, närboende och länsstyrelsen deltar sannolikt även representanter för kommunen och intresseföreningar.

Varför ska jag vara med på samrådsmötet?
– Du får en koncentrerad, samman­fattad information om vad som är på gång, och du får en chans att träffa företaget och ställa dina frågor och ge dina synpunkter direkt till oss.

Spelar mina åsikter verkligen någon roll?
– Ja. Alla relevanta frågor som ställs i samband med samrådet, både muntliga och skriftliga, ingår i handlingarna och kommer att finnas sammanfattade i miljö­tillstånds­ansökan. Allt som framkommer i samrådsprocessen vägs in när domstolen beslutar om tillstånd.

Hur lämnar man synpunkter?
– Man kan inkomma med både skriftliga och muntliga synpunkter. Fördelen med skriftliga synpunkter är att frågan blir formulerad precis som du tänkt dig.

Om jag är upptagen när samråds­mötet hålls, kan jag framföra mina åsikter ändå?
– Ja, både via vår hemsida på ­hoganas.com/insikt och via brev, ställt till Höganäs Sweden AB:s miljöavdelning. Märk brevet med ”Samråd”. Det är alltid viktigt att du berättar vem du är.

Hur kan jag förbereda mig inför mötet?
– Läs igenom samrådshandlingarna som finns att ladda ned från hoganas.com/insikt cirka en vecka innan samrådsmötet ­genomförs. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa på telefon 042-33 80 00.

Vad händer efter samråden?
– Samrådsprocessen fortsätter. Vi sammanställer resultatet och fortsätter arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Det som tas upp under samrådet blir ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. När ansökan väl är inlämnad kan du som privatperson begära ut den och ge dina synpunkter då också.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications