2018-12-10 Halmstad

Investering som skänker trygghet

När den nya skänkstationen på Atomiseringsverket i Halmstad står klar, kan kapaciteten öka. Men inte bara det. På köpet får personalen en betydligt bättre arbetsmiljö.

I en av Höganäs AB:s byggnader, som vetter ut mot järnvägen i Halmstad, ligger skänk­stationen. Här inne arbetar operatörerna Faruk Hasani och Fredrik Johansson tillsammans med sina kollegor på de andra skiften. Skänkstationens uppgift är att rengöra, kontrollera och eventuellt byta ut delar på skänkarna efter att de tömts. När produktionen är i gång kommer en skänk i timmen till stationen, dygnet runt. Lagen arbetar i femskift.

– Vi tömmer skänken på slagg och rensar och sandar tapphålet så att det flytande stålet lättare ska komma ut, förklarar Faruk Hasani.

Trots att skänken är tom när den anländer till stationen är den fortfarande mycket varm och när luckan öppnas vid rengöring, strålar värmen ut.
Det är cirka 1 000 grader varmt inne i skänken och det påverkar förstås arbetsmiljön, menar Fredrik Johansson.

– Temperaturen på skänkstationen kan variera mycket beroende på arbetsmoment. Vid arbete med skänkarna utsätts man för hög strålnings­värme från den varma skänken, säger han.

Vid nyår kommer mycket att ha förändrats. Hela skänkstationen ska byggas in och inte längre vara en flytande ö inne i det stora ­verket. I samband med det förbättras arbetsmiljön genom minskad exponering för värme, buller och damm. När de nya väggarna kommit upp är skänkstationen avgränsad från övriga verksamheter, och cirka 24 kvadratmeter stor.

– Ombyggnaden sker i tre etapper, berättar Jonas Nennesson, konsult från ÅF och den som leder projektet och ansvarar för samordning och budget, och ser till att entreprenörerna får den information de behöver.

– I första etappen ligger fokus på ergonomi och säkerhet för personalen, och i etapp två och tre fortsätter arbetet med personalutrymmet och att öka kapaciteten, säger han.

En av förändringarna i februari är storleken på skänkarna.

– De blir större och kan ta mer smält stål, den övergripande planen är att nå målet på 60 tons tappvikt i framtiden, säger Tommie Edeblom, chef för atomiseringen och skänkhanteringen, och även han deltagare i projekt­gruppen.

Nya skänkar kommer också att göra arbetsdagen enklare, med färre lyft och en smidigare process.

Operatören Fredrik Johansson nickar:
– Det kommer att bli lättare och fler kommer att kunna gör sitt jobb ännu bättre, säger han.

I grunden ligger en demokratisk process. Det har kommit många tankar och förslag från dem vars arbetsmiljö det gäller: skänkskötare, produktions­ansvariga, mekaniker och elektriker har haft tankar om omgörningarna.

– I projektgruppen medverkar många olika ­kategorier medarbetare. Faruk och Fredrik har till exempel samlat in synpunkter från skänk­skötarna, som vi sedan diskuterat i projektgrupp­en, säger Jonas Nennesson från ÅF.

Ombyggnaden är också en del i 5S, ett pilotprojekt som ska bidra till ordning och reda på alla avdelningar på Höganäs.

– Den allra största och viktigaste förändringen är att skänkstationen byggs in, vilket förbättrar arbetsmiljön och så monterar vi ett nytt skiv­tärningssystem som gör att ergonomin blir bättre, säger Jonas Nennesson.

Skivtärningssystemet hänger ihop med tappningen och utsätts för starka krafter när 60 ton smält stål ska passera.

Faruk Hasani går in i ett förråd och pekar mot en hylla. I det nya systemet öppnas luckan åt sidan, och inte framåt, vilket bidrar till förbättrad ergonomi för de anställda.

I sista etappen ska den kombinerade fika- och skänkarbetsplatsen byggas om anpassat efter den nya montageplats­en. Det är planerat till 2020. I den nya arbets­platsen får man möjlighet att övervaka processen, plus att man har bättre möjlighet att förvara komponenter och reservdelar till skivtärningssystem.

– Det kommer att bli jättebra när allt är klart. Jag ser verkligen fram emot det. Det blir som att flytta in i en ny lägenhet, säger Faruk Hasani.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications