2018-04-04 Höganäs

Kvalitetskontrollen

På Höganäs AB:s kvalitetskontrollavdelning genomförs omkring 700 000 analyser årligen. Här kontrolleras råvaror, material i processen och slutprodukter innan de levereras till kunden.  – Ett material med brister kan få stora konsekvenser, säger Peter Lord, driftledare på Kvalitetskontrollen.

Tre gånger per dygn anländer nya prover från Höganäs olika produktionsenheter avdelningen för kvalitetskontroller. Här, i det så kallade M-kontoret på industriområdet, arbetar tjugo anställda i treskift för att dygnet runt göra kemiska analyser och fysikaliska prover som säkerställer kvaliteten på råvaror, material i processen, tillsatser och slutprodukter. – Sammanlagt görs det omkring 55 000 analyser i månaden, eller 650 000–700 000 om året, säger Peter Lord. Förra året upptäcktes avvikelser i nio procent av lotterna per månad. Om en slutprodukt med avvikelser släpps igenom kan det få stora konsekvenser för kunden, till exempel pressverktyg som går sönder. Peter Lord är driftledare på Kvalitetskontrollen sedan sex år, men har jobbat på avdelningen i sammanlagt 17. Han, om någon, vet hur viktig avdelningen är för Höganäs verksamhet. – UNDER DEN här tiden har vi fått in flera nya och mer avancerade maskiner, som skapat bättre arbetsmiljö, inte minst ergonomiskt. Bland annat har vi en robot i verksamheten som sköter mycket av de monotona uppgifterna. Innan pressades allt material manuellt, nu kan roboten både göra det samt ladda och hämta material själv, säger han. VARJE SKIFTLAG BESTÅR av fyra laboranter, varav en är samordnare. Daniel Sandberg har jobbat på Höganäs sedan 2000 och är samordnare för sitt skiftlag. Det innebär att han har överblick över proverna som skickas in och upprätthåller kontakten mellan företagets olika avdelningar. – OM EN slutprodukt inte godkänns genereras en avvikelserapport automatiskt. Men först kör vi alltid om provet en andra gång för att säkerställa vår analys. Går materialet inte igenom den här gången heller skickar produktionsenheten in ett nytt prov och så påbörjas en utredning om vad som har gått fel och vad man kan göra åt det, säger han. ATT DET ALLTID görs två analyser innan andra åtgärder vidtas är för att säkerställa att inget har gått fel i den interna processen. Avdelningen för kvalitetskontroll består av ett större laboratorium där merparten av analysarbetet utförs, samt ett antal mindre rum. I det stora laboratoriet finns fyra stationer där proverna tas emot och provbereds beroende på vilken analys som ska utföras. När driftsproverna kommer in från Höganäs olika produktionsenheter, oftast i början av varje skift, är den mest arbetsintensiva perioden.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications