2018-04-06 Halmstad

Ny på jobbet

Efter 16 år på samma arbetsplats ville Peter Andersson göra något nytt. Via släkt och vänner hade han hört mycket gott om Atomiseringsverket och sökte sig hit. – Det är ett fritt jobb med bra arbetskamrater och många utmaningar, främst nu i början när det är mycket nytt att lära sig, säger han.

 

Efter sexton år på ett fryslager kände Peter Andersson att det var läge för något nytt. I höstas anställdes han som operatör på Atomiseringsverket.

– Min pappa jobbar på Höganäs och när jag var yngre kom jag ofta hit och hälsade på. Sedan har jag vänner som också jobbar på Höganäs och det lockade mig, berättar han. 

Pensionsavgångar och utökad verksamhet gör att Atomiseringsverket är inne i en rekryteringsperiod. I höstas började två nya hjälpsmältare utöver Peter Andersson, sedan dess har ytterligare tre personer anställts och i en kommande omgång blir det fyra till. 

– En av anledningarna till utökningen är faktiskt att vi bättre ska kunna ta hand om våra nyanställda, säger Jörgen Svensson, försteman och arbetsledare för Peter Anderssons skiftlag. 

Han berättar att varje nyanställd börjar med att gå ett introduktionsprogram på sex månader.

– Under den tiden går man kurser och lärs upp av en annan medarbetare på skiftet. Tanken är, i den bästa av världar, att man ska gå bredvid under ett helt halvår, men ibland händer det att man får hoppa in och ta eget ansvar tidigare än så, beroende på hur bemanningen ser ut.

Peter Andersson hade truckkort sedan tidigare, men behövde uppdatera sig för att få behörighet för maskinerna som körs på Atomiseringsverket. Han har även gått en traverskurs, en kurs i miljö och energi och ”Heta arbeten” hos Räddningstjänsten sedan han påbörjade anställningen i höstas. 

– Introduktionsprogrammet ger trygghet, särskilt i början. Då var det väldigt bra att få gå bredvid en annan anställd. Men nu är det skönt att ha blivit mer självständig, det kan bli lite stressande att hela tiden ha någon som går bakom en, säger han.

På Atomiseringsverket smälts skrot ned och finfördelas till järnpulver för att sedan användas inom exempelvis bilindustrin. Varje skiftlag består av tio anställda: hjälpsmältare, smältare, skänkugnsoperatörer, atomiserare, skänkskötare och två skiftreserver. Som nyanställd är Peter Andersson hjälpsmältare. Med traversen lastar han in skrot i ljusbågsugnen, där det smälts i omkring 1650 grader.

Den här dagen började Peter Anderssons skift klockan 14, men han var på plats redan tjugo minuter tidigare för att hinna göra en överlämning med förra skiftlaget.

– Inför varje arbetsdag görs ett schema för vad som ska smältas den dagen, det är ofta flera olika produkter med olika specifikationer, berättar han. 

Dagens pass börjar med att smältugnen står still. Man har upptäckt en spricka i en balk under ugnen och nu måste det sprutas in betong i området för att stabilisera innan arbetet kan återupptas. Peter Andersson får i uppgift att byta en av tre elektroder – det är de som får skrotet att smältas i ugnen.

– När materialet har smält tar vi några prover, där vi bland annat mäter olika halter av kol, mangan, krom och fosfor. Ibland behöver vi tillföra råkalk för att fånga upp slaggprodukter i smältan. 

Slutligen tappas järnet i en skänk som rymmer 50 ton. 

– Processen ser i princip likadan ut varje dag, förutom att det är olika kvalitet på järnet. Jag är fortfarande i det stadiet att jag lär mig en ny sak i taget. Tanken är att jag i kommande steg ska bli skänkugnsoperatör och så småningom smältare. Det är mitt mål, så att jag kan hoppa mer mellan stationerna.

Svårast hittills har varit att lära sig köra traversen så snabbt som möjligt utan att den får svaj, berättar han. 

– I början är allt en utmaning. Bara att hinna bli klar med allt inom utsatt tid till exempel. Men också att vänja sig vid skiftarbetet – att växla mellan morgon, eftermiddag och kväll och veta hur och när man ska äta – magen är ju i sovläge på natten. Men jag lär mig mycket av de andra. 

Peter Andersson ser flera fördelar med sitt nya jobb. Att inte bli stillasittande, utan att få röra på sig mycket, är en sak. Den sociala biten är en annan. 

– Det är nog främst det, arbetskamraterna. Att vi umgås mycket med varandra. 

Atomiseringsverket i Halmstad

På Atomiseringsverket produceras omkring 43 ton järnpulver i timmen, totalt 17 skänkar per dygn. Stålet består av restmaterial och smälts först ned i en ljusbågsugn, där det hettas upp till omkring 1600 grader. Efter analys och provtagning, går stålet vidare till atomiseringen. Här sönderdelas stålet till pulver. Processen sker i enorma skänkar som sammanlagt väger cirka 77 ton varav 50 ton är flytande stål. Skänken töms i botten. Först kommer det ut sand, därefter själva stålet. Vattnet tas bort och därefter torkas pulvret som slutligen siktas innan det skickas vidare till Höganäs för vidareförädling. Verksamheten vid atomiseringen drivs av fem skiftlag. 


Text: Hanna Johansson  Foto: Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications