2018-12-10 Halmstad

Spännande utbyte

– Det är utvecklande att ta sig an nya utmaningar och få lite perspektiv på det man har här hemma, säger elektrikern Jens Andersson på Atomiseringsverket i Halmstad. Tillsammans med kollegan Lars Persson har han delat med sig av sina kunskaper och bistått med nya installationer på Höganäs anläggning i Kina.

Det är i samband med renoveringar och tillbyggnader av en äldre Höganäs-anläggning i Kina som de svenska elektrikernas kompetens har varit efterfrågad. Lars Persson och Jens Andersson är två av elektrikerna som varit där för att hjälpa till med installationer. De beskriver uppdraget som intressant, givande och en spännande utmaning.

– Höganäs vill att anläggningarna ska se lika­dana ut överallt. De ska givetvis följa lokala regler, men vi använder svenska ritningar och skåp för installationerna. Det är där vi kommer in i bilden, säger Jens.

Båda konstaterar att Sverige har en betydligt högre standard än Kina när det gäller elinstallationer. Det har varit en del av utmaningen.

– För oss är det viktigt att det inte bara ska fungera bra, utan också se snyggt ut. Man ska vara stolt när man går in i fabriken, säger Lars.

Jens fyller i:
– En stor del av jobbet har handlat om att få fram det budskapet, trots olika kulturer och en del språkförbistringar. I det stora hela tycker jag att det har gått bra.

Uppdragen i Kina har ofta varit omkring en månad åt gången. Det är lång tid att vara hemifrån, men både Lars och Jens säger att väl på plats går tiden fort.

– När man jobbar mycket försvinner tiden snabbt. Dessutom tror jag inte att det skulle kännas meningsfullt att resa så långt om man skulle vara där en kortare period, konstaterar Lars.

De uppskattar möjligheten att få resa i tjänsten och bidra med sina erfarenheter på företagets andra anläggningar. Och även om Kinaresorna i första hand handlat om att de ska dela med sig av sina kunskaper, så har de själva också fått ut mycket av resorna – både privat och yrkesmässigt.

– Det är utvecklande att ta sig an nya utman­ingar och att få lite perspektiv på det man har här hemma. Man värdesätter det mer när man sett hur det fungerar på andra håll i världen. Dessutom är det bra att få träffa kollegor som vi annars bara har kontakt med på telefon, säger Jens.

Han berättar att även om resorna till Kina har varit intensiva, med mycket jobb, så har de ­också hunnit skaffa sig en bild av hur det kinesiska samhället fungerar. Det beskriver han också som nyttigt.

– Det är klart att det är väldigt annorlunda mot hemma i Sverige, men Kina är ett intressant land som går snabbt framåt. Om man är nyfiken så finns det ingen anledning att tveka att åka dit.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications