2019-04-29 Höganäs

Banbrytande energi för stålproduktion

En banbrytande energianläggning håller på att tas i bruk på Höganäs AB:s område. Om allt går som planerat kan den framöver komma att revolutionera inte bara Höganäs energiförsörjning, utan hela stålindustrins.

Endast en kvardröjande byggställning skvallrar om att det fortfarande finputsas på den så kallade Woodroll-anläggningen hos Höganäs AB. För en lekman består den ljusgrå byggnaden av ett virrvarr anonyma rör och ledningar, men för de insatta är det själva hjärtat i ett spännande demonstrationsprojekt med enorm potential.

Anläggningen är en del av Probiostål, ett samarbete mellan Höganäs AB och energiföretaget Cortus Energy tillsammans med ytterligare en rad samarbetspartner, som bidragit till projektet. Målet är, enkelt uttryckt, att förvandla biomassa – till exempel restprodukter från skogsindustrin – till energi som kan användas även inom känsliga industrisektorer som stålindustrin. Det sker genom att man förgasar biomassan med en teknik som Cortus utvecklat och som man kallar för just Woodroll. Därmed är förhoppningen att kunna ersätta fossila bränslen och samtidigt komma runt problemet med att biomassa i sig inte håller tillräckligt hög kvalitet som bränsle för att kunna användas i stålverk och liknande industriprocesser.

Det handlar i allra högsta grad om att bryta ny mark och intresset för Cortus teknik är stort, berättar företagets tekniske chef Marko Amovic. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen har man behövt en samarbetspartner i form av ett stort industriföretag som är berett att satsa på en ännu oprövad teknik.

– Det finns gott om kunder som vill vara nummer två, men inte lika många som vill vara först. Därför är det glädjande att Höga­näs axlar den rollen. Intresset verkar dessutom genomsyra hela företaget, för vem vi än har varit i kontakt med på Höganäs så har vi välkomnats med öppna armar, säger han.

Samarbetet med ­Höganäs AB är ett stort steg för Cortus. Den nybyggda anläggningen är ungefär tolv gånger så stor som företagets egen testanläggning i Köping och förhoppningarna är stora.

– Just nu håller vi på att starta upp alla system. När allt är intrimmat kan vi börja leverera gas till Höganäs och gemensamt utvärdera resultatet, säger Marko.

Magnus Pettersson, energi­koordinator på Höganäs, har varit företagets projektledare för Probio­stålanläggningen. Han säger att det är inspirerande att få vara med från början.

– Om alla bara väntar till senare kommer ingenting att hända. Därför vill vi bidra till att tekniken kan testas i större skala. Det är ett utvecklingsprojekt med många svåra steg som måste tas längs vägen, men vi tror mycket på det här och är beredda att gå i täten för utvecklingen, säger han.

Väl i drift kommer Cortus anläggning att leverera så kallad syntesgas till Höganäs. Gasen kommer att användas som bränsle i en av företagets ugnar som har byggts om för projektet. Om det fungerar bra så är det ett högintressant resultat för alla industrisektorer där det av tekniska skäl är svårt att ställa om till biomassa som energikälla. Så som Woodroll-tekniken är utformad finns det dessutom ytterligare aspekter som är intressanta för ett stålföretag som Höganäs:

– Som ett led i processen produceras träkol, och vi använder ju en hel del kol i verksamheten eftersom stål är en legering mellan järn och kol, förklarar Magnus. Tänk om det biobaserade kolet från den här anläggningen skulle kunna ersätta det kol vi använder i dag. Det låter enkelt, vilket det verkligen inte är, men vi utvärderar just nu kol från Cortus anläggning i Köping. Om det går skulle det ge ännu större miljö­vinster.

Magnus Pettersson,
energikoordinator på Höganäs AB.

Marko Amovic,
teknisk chef på Cortus Energy AB.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications