2019-10-15 Halmstad

Dags för samråd

Som en del av processen för att ansöka om nytt tillstånd bjuder Höganäs Atomiseringsverk i Halmstad in till samråd med allmänheten. De kommande veckorna har allmänheten möjlighet att ta del av samrådsunderlaget och bidra med kommentarer.

Under 2020 planerar Höganäs AB att lämna in en ansökan om ett nytt miljötillstånd. På sikt vill man kunna öka produktionen av järnpulver vid företagets Atomiseringsverk i Halmstad. Dagens tillstånd medger produktion av 280 000 ton järnpulver om året och med det nya tillståndet vill Atomiseringsverket ha utrymme för att producera upp till 400 000 ton.

Arbetet med en miljöansökan är noga reglerat och det är en lång process som bland annat innefattar utredningar av miljöpåverkan och en beskrivning av både dagens verksamhet och den sökta utökningen. Ett företag som ansöker om nytt miljötillstånd ska dessutom samråda med såväl myndigheter som allmänhet. Det är en del av processen som Höganäs sätter stort värde på.

– Det är viktigt för oss att ha en öppen och transparent process och vi värdesätter alla synpunkter vi får. Om vi ska fortsätta att utveckla vår verksamhet i Halmstad så vill vi förstås göra det i samförstånd med alla berörda parter. Vi vill vara en del av den lokala utvecklingen, säger Sara Holgersson, som är projektledare för miljöansökan.

Mellan den 21 oktober och 11 november finns det möjlighet för allmänheten att ta del av det så kallade samrådsunderlaget och komma med frågor och kommentarer. Samrådsunderlaget innehåller en övergripande beskrivning av verksamheten, inklusive förväntad miljöpåverkan. Efter samrådsprocessen kommer alla kommentarer att sammanställas för att utgöra en del av den slutliga miljöansökan, som Höganäs räknar med att lämna in under andra kvartalet nästa år.

– Eftersom alla frågor och kommentarer blir en del av materialet så vägs de också in när det slutliga beslutet ska fattas. Vi har redan en bra dialog med berörda myndigheter, men hoppas på fler konstruktiva kommentarer från allmänheten, säger Sara Holgersson.

Hon tillägger att samrådsprocessen även är ett utmärkt tillfälle att lära känna företaget Höganäs lite bättre och få inblick i verksamheten i Halmstad. Hon tror inte att alla vet vilken spännande, specialiserad och global verksamhet som pågår på företagets anläggning.

– Det finns en fantastisk kompetens hos de som jobbar i Atomiseringsverket, säger Sara Holgersson. Det gör det till en spännande uppgift att vara spindeln i nätet under arbetet med ansökan. Min insats handlar om att sammanföra olika kompetenser och sammanställa detta, liksom att ha koll på hela processen. Den verkliga kunskapen finns ute i verksamheten och förhoppningsvis kan samrådsunderlaget och den slutliga ansökan visa både det och vilken potential för fortsatt utveckling som finns.

Detta händer med miljöansökan:

Oktober 2019
Samrådsprocessen startar.

November 2019
Samrådsprocessen avslutas.

2020
Höganäs AB tar del av åsikter och frågor som skickats in under samrådsprocessen.

2020
Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen.

2020
Eventuell komplettering av ansökan.

2021
Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan yttra sig om den sökta verksamheten.

2021
Huvudförhandling i mark- och miljö­domstolen.

2021/2022
Utslag från mark- och miljödomstolen.

 

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications