2019-10-03 Höganäs

En ugn i världsklass

Under hösten trycker Höganäs AB på startknappen till sin nya bandugnslinje på området i Höganäs. En stor och viktig investering vars positiva effekter sträcker sig utanför företagets grindar.

”Vi har så oerhört mycket specialkompetens på företaget och även om det är en utmaning att koordinera allt så har det också varit väldigt stimulerande”
Amelie Wranning, projektledare

Projektledarna Christian Luckmann och Amelie Wranning har arbetat med den nya bandugnslinjen i flera år. Nu i höst tas den äntligen i drift.

Det flödar av ljus och är högt i tak där den nya bandugnen står: en blank stålgrå konstruktion, omgiven av kringutrustning i gult, rött och blått enligt en noga uttänkt standard. På samma plats stod tidigare två äldre ugnar, vars samlade kapacitet nu ersätts av modernare och mer effektiv teknik.

Christian Luckmann, huvudprojektledare, och Amelie Wranning, projektledare för själva ugnen, går före längs ugnens långsida och berättar om bättre isolering och mer energieffektiva värmeelement. Vissa detaljer håller de däremot för sig själva, och då och då pekar de och säger att den där delen av ugnen är hemlig så den får inte fotograferas.

– Vi är världsledande på att göra järnpulver och på den process som det kräver. Då finns det anledning att tro att våra ingenjörer också har konstruerat världens bästa ugn i sitt slag. Därför vill vi gärna att vissa saker förblir företagshemligheter, säger Christian med ett leende.

Amelie säger att bygget av den nya ugnen, ”Bandugn 31”, inte handlar om att utöka kapaciteten utan om att säkerställa den befintliga produktionen, samtidigt som den blir bättre och mer energieffektiv. Bättre arbetsmiljö och positiva miljöeffekter kommer på köpet.

– Det har varit spännande att leda ugnsdelen av projektet, säger hon. Vi har så oerhört mycket specialkompetens på företaget och även om det är en utmaning att koordinera allt så har det också varit väldigt stimulerande.

Bandugnarna är en central del i Höganäs verksamhet. I ugnarna reduceras olika typer av järnpulver för att de ska få egenskaperna som man vill ha. Med reduktion menas att kol och syre tas bort från materialet med hjälp av värmen från ugnen. Järnpulvret som produceras säljs direkt till kunder som i sin tur använder det i sin produktion, eller så vidareförädlas det ytterligare.

Arbetet med den nya ugnen har tagit flera år och den är helt och hållet designad av Höganäs egna ingenjörer. Förutom företagets medarbetare har arbetet med installationen även sysselsatt en lång rad lokala entreprenörer.

– Det har ett stort symbolvärde att vi gör en så här stor investering i Höganäs. Sammanlagt handlar det om ungefär en fjärdedel av vår årliga globala investeringsbudget och det visar att vår kärnverksamhet och vårt ursprung är oerhört viktiga för oss, säger Christian.

I samband med att den nya ugnen installerats har Höganäs också gjort en kompletterande investering och installation för att ta vara på spillvärme från företagets ugnar. Denna värme slussas bland annat ut i fjärrvärmenätet och kommer att värma bostäder i Höganäs.

Höganäs bandugnar

Höganäs AB har drygt 25 bandugnar i drift. De flesta har många decennier på nacken men uppdateras och förnyas kontinuerligt. Bandugn 31, som tas i bruk under hösten, är den första i sin kategori på 18 år.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications