2019-03-11 Halmstad

Fredrik är tillbaka i ny roll

Det är ingen nybörjare som sedan årsskiftet är produktionschef för Höganäs verksamhet i Sverige. Under sina första 15 år på företaget arbetade Fredrik Nilsson på en rad olika positioner.

När ­Insikt senast intervjuade honom, i början av 2014, var han fabrikschef på Distaloyverket.

Året därpå lämnade han Höganäs för att söka nya utmaningar, men när rollen som produktionschef blev ledig tvekade han inte att återvända.

– Jag har alltid trivts på Höganäs. Det är en väldigt bra arbetsgivare och arbetsplats. I min nya roll kommer jag ha större möjligheter än tidigare att påverka verksamheten och det är en av de saker jag ser fram emot. Att fortsätta arbeta fokuserat med säkerhet i allmänhet och personsäkerhet i synnerhet står till exempel väldigt högt på agendan. Dessutom är det en trevlig plats att bo på.