2019-03-11 Halmstad

Fredrik är tillbaka i ny roll

– Jag har alltid trivts såväl i orten Höganäs som på företaget Höganäs. Det är en väldigt trevlig plats att bo på, och det är en bra arbetsgivare och arbetsplats. Det säger nygamla höganäsaren Fredrik Nilsson efter tre år på annan ort.

Det är ingen nybörjare som sedan årsskiftet är produktionschef för Höganäs verksamhet i Sverige. Under sina första 15 år på företaget arbetade Fredrik Nilsson bland annat med teknisk kundservice och reklamationshantering, och som arbetsledare inom produktion. När Insikt Höganäs intervjuade honom i början av 2014 var han fabrikschef på Distaloyverket och han berättade då bland annat om sin och familj­ens kärlek till Kullabygden.

Fredrik understryker att beslutet 2015 att lämna Höganäs inte hade med företaget att göra utan handlade om att han kände sig redo för nya utmaningar. Han hittade dessa som produktions­chef i Sverige för det österrikiska företaget Voestalpine Precision Strip AB:s fabrik i värmländska Munkfors.

– Det var tre år med intressanta utmaningar, men när tjänsten på Höganäs blev ledig fanns det inte mycket att tveka på. I min nya roll kommer jag att ha större möjligheter än tidigare att påverka verksamheten och det är en av de saker som jag ser fram emot.

Fredrik säger att det är väldigt roligt att träffa nya och gamla medarbetare och att återknyta kontakten med bygden. Samtidigt konstaterar han att mycket har förändrats på Höganäs under de år som han har varit borta.

– Det är till vissa delar en helt annan organisation jag kommer tillbaka till. Det gör det ännu mer spännande, säger han.

En av de utmaningar som han ser mest fram emot är att få vara med och prioritera bland allt som pågår och allt som måste startas, samtidigt som det ska balanseras mot tillgängliga resurser och medel.

– Vi har haft ett oerhört högt tempo den senaste tiden, vilket gör att vi prioriterat volym och leveranser på ett sätt som sannolikt inte kommer att vara för evigt. Att fortsätta arbeta fokuserat med säkerhet i allmänhet och personsäkerhet i synnerhet står också väldigt högt på agendan.

Fredrik säger att åren på Voestalpine gav viktiga erfarenheter som han nu tar med sig tillbaka till Höganäs.

– Jag arbetade i den lokala företagsledningen och tog beslut som hade direkt inverkan på företagets resultat. Det skapar en lite annan förståelse för hur och varför vissa beslut faktiskt tas och hur de påverkar framtiden. Det har också varit en nyttig erfarenhet att arbeta med ett företag som saknar mycket av den företags­struktur och mognadsgrad som Höganäs har.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications