2019-10-03 Höganäs

Naturlig donation

Kårordförande Lars Karlsson om att Jonstorps Kustscoutkår fått en donation på 15 000 kronor av Höganäs AB, från det miljöpris företaget fick av kommunen.

Varför tror du att ni fick donationen?
– Jag tror att Höganäs AB uppskattar vårt arbete i hela Kullabygden. Vi arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska lära känna och tycka om vår natur. Vi vill ta vårt samhällsansvar och engagerar oss starkt i att vårda naturen här, såväl uppe på Kullaberg som andra naturreservat i området.

Vad gör ni för aktiviteter då?
– Minst en gång om året städar vi stränder på olika platser längs med hela kusten runt halvön. Vi arbetar också tillsammans med Länsstyrelsen och Naturum på Kullaberg för att se till naturen där, exempelvis genom att underhålla stigar och rensa sly.

Hur bedömer du naturintresset bland unga?
– Jag upplever att det finns ett stort intresse, som bara ökar ju mer man får uppleva och lära sig. Delaktighet är en viktig nyckel. Det är precis den funktionen som scouterna har att fylla. Den internationella scoutrörelsen har bidragit till arbetet med att ta fram FN:s globala mål för utveckling och vårt arbete i scouterna är viktigt för att uppnå målen.

Vad kommer pengarna att användas till?
– Det är ett mycket välkommet bidrag till vår verksamhet och kan bland annat komma att användas till kurser och utbildningar för att kunna fortsätta göra ett bra arbete för vår gemensamma natur.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications