2019-03-11 Halmstad

Sara leder miljöansökan

Miljöingenjören Sara Holgersson är sedan december projektledare för Höganäs nya miljöansökan för Atomiseringsverket i Halmstad. Det gör henne till en av de viktiga personerna för verksamhetens fortsatta utveckling.


Målet med den nya miljöansökan är att på sikt kunna utöka produktionen av järnpulver vid Atomiserings­verket. Ambitionen är att ha utrymme för att producera upp till 400 000 ton järnpulver om året, att jämföra med de 280 000 ton som dagens tillstånd medger. Men att sammanställa en ny miljöansökan är inte gjort i en handvändning, det är en process som tar flera år och involverar många människor.

– Det är flera viktiga delar som ska sammanföras och vi vill naturligtvis försäkra oss om att allt blir ordentligt genomarbetat. Därför måste processen få ta lite tid, säger Sara Holgersson.

Sara är miljöingenjör med inriktning på miljö- och hälso­skydd. Som student i Lund gjorde hon sitt ex-jobb på Höganäs AB och efter sin examen för fem år sedan fick hon anställning på företaget. Nu leder hon arbetet mot en ny miljöansökan.
I sin nya roll ska hon vara spindeln i nätet för hela processen, den som har överblick, håller koll på ekonomin, vet vilka personer som är bäst lämpade för olika delar och som ser till att rätt underlag tas fram.

– Det är ett uppdrag som knyter väl an till min utbildning och kompetens. Det gör det till en spännande utmaning som jag ser fram emot. Det ska också bli intressant att få lära mig mer om verksamheten i Halmstad eftersom jag hittills främst arbetat med den i Höganäs.

För närvarande pågår bland annat upphandlingen av externa konsulter, som ska genomföra den omfattande miljökonsekvensbeskrivningen. Det är något som kräver specialistkompetens och som Sara beskriver som en av de viktigaste delarna av ansökan. Parallellt med det färdigställs projektplanen, vilken lägger grunden för hur tidsplanen och organisationen inom projektet ska se ut samt vilka resurser som krävs – internt och externt.

– Eftersom det är så många inblandade personer kommer samordningen att vara särskilt viktig för att vi ska hålla tidplanen. Det finns en enorm kunskap på företaget och en av mina främsta uppgifter kommer vara att koppla ihop rätt person med rätt uppgift, säger Sara.

Sara Holgersson
Ålder: 28.
Familj: Man, två barn och hund.
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner.
Det bästa med att jobba för Höganäs: Kompetensen hos alla som jobbar här, vilket är väldigt motiverande, samt variationen i arbetet.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications