2019-10-15 Halmstad

Sjufaldig investering för ökad produktion

Det har varit en ovanligt händelserik tid på Atomiseringsverket i Halmstad. Nya skänkar har installerats. De gamla har tjänat i femtio år och går nu i välförtjänt pension.

Under året har flera stora projekt genomförts på Atomiseringsverket i Halmstad. Ett av dem har varit att byta ut skänkarna i vilka det flytande stålet transporteras i stålverket. Sju nya skänkar (se faktaruta) har kommit till Atomiseringsverket i Halmstad.

Fyra lastbilssläp krävdes för att ta dem från Slovenien, där de tillverkats, och hit.
– Det behövdes extra breda transporter, transporttillstånd och följebilar längs vägen, berättar Tommie Edeblom, chef för atom­ise­­r­ingen och skänkhanteringen.

Tillsammans med projektledaren och konsulten Rolf Larsson visar han upp några av de nya ­skänk­arna. De är 3,4 meter höga och drygt 3 meter i diameter upptill.

– När skänkarna anlände till Halmstad murades de invändigt och det gjorde vi här på plats, förklarar Rolf Larsson och pekar ner i en av skänkarna från en avsats.

Uppifrån ser man hur skänken invändigt klätts med eldfast tegel för att ytterligare skydda skänken, som på utsidan är gjord av stål. Den utsätts för starka krafter och en enorm värme när den fylls med 60 ton smält stål.

En annan skänk sänks ner med traversen för vidare transport till skänkstationen. Där ska den rengöras och kontrolleras efter tömning. Skänken hänger på en stor krok, som sänker ner den mot golvet, eller snarare i en grop fylld med slagg, som återvinns från smältprocessen. Det glöder fortfarande inne i skänken. Längre bort i lokalen hörs ett dån när ugnen fylls med skrotråvara.

En skänk i timmen kommer ner till stationen, dygnet runt.
Rolf Larsson har lett skänk­projekt­et sedan hösten 2017, men redan 2012 bestämde sig Höganäs AB för att börja byta ut skänkarna.

– De är minst femtio år gamla, säger Tommie Edeblom.

Skänkarna började bli slitna, men det är inte den enda anledningen till bytet.

– Vi planerar för en framtida produktionsökning och de nya skänkarna kan ta 60 ton vardera. De gamla kan bara ta 50 ton, säger han. Dessutom blir produktionen mer energieffektiv.

Investeringen innebar också att man bytte till ett modernt skivtärningssystem – tapphålet i botten på skänken som reglerar stålflödet när det flytande stålet tappas ur.
Det är inte bara att ändra designen på en skänk. Det medför förändringar i stålverket där traverser, vagnar och annan utrustning måste anpassas efter de nya skänkarna.
Med­arbetarna har även utbildats för att kunna hantera den nya utrustningen.

De gamla skänkarna ska rensas på tegel, skäras i bitar och smältas ner.

– Vi har behållit en skänk, som kan användas vid tillfällen när det kanske finns behov av att nödtappa ugnen, säger Tommie Edeblom.

Hur tycker du att projektet har gått, Rolf?

– Mycket bra, det har varit en väldigt välfungerande projektgrupp. Engagemanget har varit stort här inne på verket. Totalt har ett tiotal personer, från inköp till operatörer, varit inblandade.

Tommie Edeblom fyller i:
– En stor utmaning har varit att hantera de problem som uppstått när de nya skänkarna satts i drift. Här vill jag ge en eloge till projektgruppen och övrig inblandad personal som på ett konstruktivt sätt jobbat med att hitta lösningar.

Höganäs bestämde på ett tidigt stadium att en extern konsultfirma skulle driva skänkprojektet.

– Det är för stort för att driva helt på egen hand, men det är tryggt med Rolf. Han vet vad en skänk är, skämtar Tommie Edeblom.

Rolf Larsson nickar.

– Ja, detta är faktiskt mitt 93:e projekt för Höganäs AB.

– Du hinner väl med hundra, innan du slutar?, frågar Tommie.

– Nej, jag gör inte det. Väldigt snart går jag i pension, säger Rolf.

Precis som de gamla skänkarna.

Skänkarna

Skänkens uppgift är att förvara och transportera smält metall inne i stålverket. En skänk måste klara stora påfrestningar. De ska vara starka nog att hålla metallens vikt och värme och samtidigt vara isolerande nog för att undvika värmetapp. Skänkar tillverkas oftast i stål och fodras invändigt med eldfast material, exempelvis tegel. De nya skänkarna på Atom­iseringsverket väger ungefär 35 ton, inklusive det eldfasta, och cirka 90 ton i driftsvikt när de är fyllda med smält stål.

 

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications