2019-06-10

Svar till Peter Fällmar Andersson

I söndagens utgåva av Helsingborgs Dagblad pekade Peter Fällmar Andersson ut Höganäs AB som ”miljösvin” och ”klimatvandal” på grund av våra koldioxidutsläpp. Vidare menade han att vi lurar våra medarbetare att komma till ett jobb som bidrar till en negativ utveckling.

Vi på Höganäs välkomnar all diskussion och debatt kring klimatfrågan, som är samhällets största och viktigaste utmaning. Tillsammans med den svenska stålindustrin står vi bakom regeringens mål om att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 och har tagit fram en klimatfärdplan för arbetet. Det finns redan en tydlig deadline, vilket Peter Fällmar Andersson verkar vara omedveten om.

Höganäs tillverkningsprocess för metallpulver har utvecklats och optimerats för fossilt kol i över 100 år. Att ersätta en så väletablerad tillverkningsmetod kräver både teknikutveckling och forskning. Vår utmaning är att hitta förnyelsebara alternativ utan att påverka produktens kvalitet. Vidden av Höganäs satsning på forskning och utveckling är inte offentlig, men vår ambition är att vi ska vara först och bäst i metallpulverbranschen. Syftet med våra forsknings- och utvecklingsprojekt är att vi ska kunna sprida tekniken både till våra egna anläggningar runt om i världen, liksom till andra företag i branschen. På så sätt vill vi driva på en positiv förändring i samhället.

För att tillverka stål behövs järnmalm, bränsle samt kol för reduktion och som legeringselement. Höganäs arbetar på flera sätt för att ersätta fossila bränslen och kol med förnybara alternativ. Vi har under fler år undersökt möjliga alternativa bränslen tillsammans med andra stålföretag, vilket lett fram till Probiostål, vår största satsning just nu. Där ska vi utvärdera en ny svensk process för förgasning av biomassa, till exempel skogsrester, framtagen av företaget Cortus Energy. Processen ger ett rent gasformigt bränsle med hög kvalitet, som kan ersätta fossila bränslen som naturgas. Cortus Energy har byggt en förgasningsanläggning på Höganäs industriområde – den första i sitt slag – och vi har byggt om en av våra industriugnar för att använda gasen. Cortus tar emot besökare från hela världen, som vill se resultaten från anläggningens drift. När vi kan bevisa att tekniken fungerar i industriell skala kommer det att ge positiva effekter världen över i många branscher.

Som mellanprodukt i Probiostål-processen uppstår biokol, också kallat grönt kol. Höganäs undersöker om biokolet kan användas som kolråvara vid ståltillverkning. Vi har under flera år också utvärderat och gjort försök med olika typer av träkol. Det kommer att krävas mer forskning och utveckling och vårt arbete fortsätter, bland annat i samarbete med Luleå tekniska universitet. Eftersom detta är ett nytt område krävs grundforskning som första steg, innan vi kan testa nya metoder i större skala.

Andra aktiviteter som Höganäs driver är ett energieffektiviseringsprogram, inköp av klimatneutral el och ytterligare nyttiggörande av restvärme, utöver pågående leveranser till kommunen, exempelvis genom fjärrvärmenätet. Dessa insatser tillsammans med många fler har lett till att vi under de senaste tio åren minskat våra koldioxidutsläpp med cirka 20 procent per producerat ton metallpulver vid våra produktionsanläggningar i Höganäs. Runt om i världen pågår liknande initiativ på våra anläggningar. Det är vi stolta över, men vi är inte nöjda. Vi vet att vi kan komma längre och att vi måste komma längre.

Alla dessa insatser pågår trots att det idag saknas krav från både våra kunder och slutkonsumenter på att ta fram klimatneutrala produkter. Höganäs gör det ändå.

Varför? För att vi vill bidra till gemensamma lösningar kring klimatutmaningen; samhället klarar omställningen endast om vi industriföretag bidrar med kompetens och resurser. Samtidigt måste andra delar av samhället ta sitt ansvar. Vi tror att det är möjligt att nå målen i Paris-avtalet. Därför vill vi uppmana dig som konsument att ställa krav när du köper en produkt. Tydliga krav från kunderna skulle snabba på omställning även hos våra konkurrenter.

Vi på Höganäs tror att lösningen finns i samarbete och i samtal. Varken vi eller våra medarbetare är ”klimatsvin”. Vi är ansvarstagande människor, som gör vårt bästa för att lösa vår tids ödesfrågor utan att förenkla tillvaron eller sätta skurkstämpel på andra. Därför vill vi gärna svara på fler frågor och förklara hur vi arbetar för att bli allt mer hållbara. Välkommen att kontakta oss, eller se vår hållbarhetsrapport 2018 (på engelska).

 

Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör, Höganäs AB
Ulrika Rask-Lindholm, kommunikationsdirektör, Höganäs AB

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications