2020-11-30 Höganäs

Planerade arbeten i norra delen av Höganäs

Från den 30 november och tre veckor framåt kommer Höganäs att transportera jord- och sandmassor från norra delen av sitt industriområde till NSR:s avfallsanläggning på Tjörrödsområdet.

Arbetet pågår vardagar under dagtid, klockan 7 till 16 och innebär att ett flertal lastbilar kommer att köra mellan industriområdet och återvinningsgården. Höganäs kommer att utföra åtgärder för att minimera risken att störa närboende, exempelvis genom att sopa körvägen. Transportväg visas på bilden nedan.

Massorna kommer från olika anläggningsarbeten inom Höganäs industriområde och ska användas av NSR i deras arbete med att avsluta och täcka delar av sin deponi. Massorna är analyserade och innehåller inte föroreningar som gör dem farliga för miljön eller människor.

karta

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications